Het zal je maar gebeuren. Je bent jong, je hebt hulp nodig en je gemeente zegt dat het geld voor de jeugdhulp op is. Of je hebt een beperking en krijgt geen enkele begeleiding op weg naar werk. Je wilt het huis uit, maar vanwege je beperking kan je geen (huur)woning betalen. Je hebt geen geld om je eigen risico te betalen. Tegen dit soort problemen lopen jongeren nog altijd aan en dat moet anders.

De urgente problemen bij de jeugd vragen om een heldere en snelle aanpak. Je jeugd kan je niet overdoen. Er is meer aandacht nodig voor de problemen van jongeren met een beperking of chronische ziekte. Het ministerie van VWS moet meer daadkracht tonen, omdat de problemen in het land geen incidenten meer zijn. Vooral complexe zorgvragen blijven vaak en te lang onopgelost.

Luister naar jongeren en los hun problemen op

Jongeren met een beperking willen dat hun stem wordt gehoord. Zij willen meedoen, meepraten en meedenken als er beslissingen worden genomen die hun leven raken. Daarom hebben Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz de Tweede Kamer gevraagd hierover met staatssecretaris Van Rijn in gesprek te gaan.

De structurele problemen moeten zo snel mogelijk worden opgelost, door de vorming van een Landelijke Werkagenda Jeugd: een samenwerkingsverband onder aanvoering van VWS, in overleg met jongeren, gemeenten, cliëntenorganisaties en de andere betrokkenen. De voortgang kan door jongeren, de Tweede Kamer en de cliëntenorganisaties worden bewaakt.

De brief van Ieder(in) en het LPGGz aan de Tweede Kamer vindt u hieronder.


Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over