De wachtlijsten in de complexe zorg nemen toe: steeds meer mensen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen moeten langer op de juiste hulp wachten. De zorg voor deze groep is zo zwaar en duur dat instellingen voor gehandicaptenzorg geen nieuwe cliënten aannemen. Aanleiding voor het radioprogramma Spraakmakers om Ieder(in)-directeur Illya Soffer uit te nodigen om hierover vandaag live in de uitzending te komen praten.
decoratief

De zorg voor mensen met een ernstige meervoudige beperking is niet goed geregeld. Deze groep valt volgens de Wet langdurige zorg in zorgprofiel VG7, wat hen recht geeft op zeer intensieve begeleiding, behandeling en verzorging. De zorg voor deze kwetsbare mensen loopt vast door gebrek aan geld, gebrek aan personeel en soms onvoldoende gekwalificeerd personeel. Er wordt te veel gedacht vanuit het beschikbare zorgaanbod en vanuit geld. En onvoldoende vanuit de persoon met een beperking en hun gezinnen.

De situatie is onhoudbaar

De druk op deze gezinnen is enorm en in veel gevallen is, of dreigt, de situatie onhoudbaar te worden. Gezinnen met iemand met een beperking komen op allerlei terreinen op grote achterstand te staan. Bijvoorbeeld financieel, doordat mensen minder of niet meer werken en hogere zorgkosten hebben. De druk loopt zo hoog op dat relaties stuklopen.

Om de problemen in de zorg voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen op korte termijn te tackelen, zijn een aantal dingen nodig:

  • meer geld zodat er meer plekken in instellingen komen, de zorg beter wordt én de werkdruk voor zorgverleners wordt verminderd,
  • meer erkenning en aandacht voor naasten en mantelzorgers,
  • betere opleiding en bijscholing,
  • meer samenwerking tussen zorgaanbieders.

Op langere termijn moet de zorg anders worden georganiseerd. De nationale strategie moet daarbij gaan helpen.

Nationale strategie voor mensen met beperking

Als koepel voor mensen met een beperking zijn wij heel blij dat de Tweede Kamer in december 2022 zich vrijwel unaniem heeft geschaard achter het voorstel van parlementariër Lucille Werner (CDA) om een nationale strategie voor mensen met een beperking op te stellen. Met de ontwikkeling van een nationale strategie wordt een belangrijke stap gezet in het naleven van het VN-verdrag Handicap, en het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen met een handicap in Nederland.

Een meerjarenplan is noodzakelijk om de achterstand van mensen met een beperking op te heffen en ervoor te zorgen dat zij en hun gezinnen zoveel mogelijk net als andere Nederlanders kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat kinderen met en zonder beperking zoveel mogelijk samen naar school gaan. Dat woningen, andere gebouwen en de publieke ruimte per definitie voor iedereen toegankelijk zijn. Dat mensen met een beperking die kunnen werken een fatsoenlijk inkomen kunnen verdienen. Van dit alles is nu geen sprake. Hierdoor worden mensen met een beperking gehinderd in het leiden van hun leven zoals zij dat willen.

VN-verdrag Handicap

De Nederlandse overheid moet zich inspannen voor het recht van mensen met een beperking om te leven in de maatschappij en volledig deel te nemen aan alle aspecten van het leven, zoals zorg, ondersteuning, onderwijs, werk en overheidsdiensten. De staat heeft namelijk in 2016 het VN-Verdrag Handicap bekrachtigd. Dit internationale verdrag streeft naar gelijke rechten en kansen voor mensen met een handicap en beschermt hen tegen discriminatie. De problemen in de zorg voor mensen met een ernstige meervoudige beperking, zijn een voorbeeld van een gebrek aan naleving van het VN-verdrag.

Als het aan Ieder(in) ligt, komt de positie van mensen met een beperking en hun naasten en mantelzorgers de komende jaren hoog op de politieke agenda. De nationale strategie die nu wordt ontwikkeld moet daarbij het ijkpunt zijn. Deze moet ambitieus zijn, niet-vrijblijvend en er mogen geen taboes zijn. Als het nodig is om wet- en regelgeving aan te passen, dan moet dat gebeuren. Door vervolgens met toewijding van alle overheidslagen van ministeries tot gemeenten), bedrijven en maatschappelijke organisaties de strategie uit te voeren, kunnen we heel veel verbeteren in de positie van mensen met een beperking en hun gezinnen in Nederland.

Spraakmakers

De uitzending is live te volgen van 9:30 uur tot 11:30 uur via bijvoorbeeld de website van Spraakmakers. Onderaan de homepage staat in de balk de optie Kijk live.

Deel dit bericht

Meer nieuws over