De werkelijke problemen met de uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten worden door staatssecretaris Van Rijn gebagatelliseerd. Dat vinden Ieder(in), de koepelorganisatie van chronisch zieken en mensen met een beperking en Per Saldo, de belangenvereniging van pgb-houders. In de brief die Van Rijn gisterenavond naar de Tweede Kamer stuurde wordt gesuggereerd dat pgb-houders voor een deel zelf verantwoordelijk zijn voor deze problemen. En dat veel van de onrust onder budgethouders ook komt door onwennigheid met het nieuwe systeem. Dat is natuurlijk niet waardoor de problemen worden veroorzaakt.

In de brief gaat de staatssecretaris nauwelijks in op wat er allemaal misgaat bij de Sociale Verzekeringsbank. Zoals de enorme achterstand bij het beoordelen van zorgcontracten. Het fout invoeren van gegevens door de SVB. Het zoekraken van zorgcontracten. De gebrekkige antwoorden aan de telefoon, omdat SVB-medewerkers onvoldoende weten van de materie. Het haperen van het informatiesysteem waardoor mensen hun declaraties niet kunnen uploaden. En als er uitbetaald wordt, gaat het regelmatig om verkeerde bedragen.

Deze problemen zijn de werkelijke oorzaken van de wanhoop en onzekerheid bij pgb-houders en hun zorgverleners. Niet de onwennigheid met het nieuwe systeem of het te laat insturen van informatie. Het zou de staatssecretaris sieren als hij het complete beeld zou schetsen en ook ingaat op zaken die in de uitvoering misgaan.

Noodscenario betalen

De staatssecretaris zegt in de brief dat hij alles op alles wil zetten om zorgverleners in februari uit te betalen. Daarom zal de SVB nu alle facturen en urenbriefjes gaan uitbetalen. Ook als de bijhorende zorgovereenkomst officieel nog niet is goedgekeurd.

In 75% van de gevallen zal er dan binnen vijf werkdagen worden uitbetaald, zegt Van Rijn., In de resterende gevallen gaat de SVB extra hard aan de slag .om ervoor te zorgen dat er voor half februari wordt betaald.

Per Saldo en Ieder(in) hebben grote twijfels of dit gaat lukken, gezien de enorme administratieve problemen bij de SVB. Mocht half februari blijken dat er nog steeds zorgverleners niet zijn betaald, dan dient staatssecretaris Van Rijn keihard in te grijpen, vinden de belangenorganisaties. De enige oplossing is dan dat de pgb-houders weer zelf een voorschot op hun rekening krijgen en zelf de zorgverleners gaan uitbetalen. Net zo lang totdat alle problemen zijn opgelost.

Onderzoek nodig naar functioneren SVB

De organisaties vinden verder dat er meteen een onderzoek gestart moet worden naar de problemen die spelen bij de SVB en de andere betrokken organisaties. De Kamer mag deze problemen niet langer negeren en moet bij de staatssecretaris aandringen op een onafhankelijk onderzoek. Bij dit onderzoek zal uiteindelijk ook moeten worden bekeken of de SVB wel de aangewezen partij is om het nieuwe pgb-regime uit te voeren of dat daar toch beter een andere uitvoeringsinstantie mee kan worden belast.

Terug naar Home

Downloads:

588_kamerbrief-over-uitbetaling-persoonsgebonden-budget.pdf – PDF (117 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over