Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Om in kaart te brengen wat de onbedoelde effecten zijn van deze decentralisatie, starten een aantal cliëntenorganisaties waaronder Ieder(in) gezamenlijk de Monitor Transitie Jeugdhulp. Voor de uitvoering van de Monitor zoeken we een parttime projectleider voor 16-24 uur in 2015 en 12-16 uur in 2016.

De monitor start op 1 januari 2015 en maakt vooral gebruik van de bestaande meldpunten en de infrastructuur van de cliëntenorganisaties. De projectgroep van de monitor bestaat uit Ieder(in), LOC, Landelijk Platform GGz, Uw ouderplatform, Zorgbelang en MEE Nederland.

Wat gaat u doen

  • Leiden/organiseren/verder opzetten van het project Monitor Transitie Jeugd, in opdracht van de projectgroep
  • Opstellen van regionale en landelijke monitorrapportages
  • Zorgen voor uitbreiding en inbedding van de monitor
  • Uitvoeren van communicatie-activiteiten
  • Leggen en onderhouden van contacten met jeugdhulpregio’s en gemeenten
  • Afstemmen met onder meer het ministerie van VWS, Veiligheid en Justitie, VNG en de Kinderombudsman
  • Financiële verantwoording
  • Overleg met de projectgroep

Wat we vragen

We zoeken iemand met ervaring in het leiden van projecten en met kennis van de organisatie van de jeugdhulp in Nederland. U kent het politieke spel van belangenbehartiging en vindt cliëntenparticipatie een groot goed. U bent gericht op samenwerking met verschillende partijen en bent flexibel genoeg om leiding te geven aan een project dat continu in verandering is. U bent als projectleider de spil van de monitor, en daarbij opereert u doortastend en enthousiasmerend.

Wat we bieden

De functie van projectleider wordt ondergebracht bij het Landelijk Platform GGz, penvoerder van het project. Inschaling van de functie is, afhankelijk van ervaring, maximaal schaal 11 CAO welzijn. Een invulling als ZZP-er is een mogelijkheid. De projectleider gaat zo spoedig mogelijk van start.

Reageren

Stuur vóór vrijdag 12 december 18:00 uw CV en een beknopte motiverende brief aan info@kaspersenco.nl. De eerste gesprekken vinden plaats op dinsdag 16 december in de middag, en de tweede gesprekken op vrijdag 19 december.

Vragen

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Floor Kaspers, info@kaspersenco.nl / 06-14672292.

Meer over Monitor Transitie Jeugd
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over