Organisaties die de belangen behartigen van mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische problemen kunnen projectsubsidie aanvragen bij ZonMw. Het gaat hierbij om de tweede open subsidieronde van het programma Voor elkaar!

Aanvragers dienen eerst een projectidee in bij ZonMw. Als dat wordt goedgekeurd moet het idee in een uitgebreide aanvraag worden uitgewerkt. Omdat het om een open oproep gaat, kunnen organisaties zelf het onderwerp bepalen. De grootte van de organisatie is niet van belang.

Let op: de deadline voor het indienen van het eerste projectidee bij ZonMw is al op 13 september.

Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure is te vinden bij ZonMw Programma Voor Elkaar!

Deel dit bericht

Meer nieuws over