Een promotieonderzoek naar kinderen met het 22q11.2-deletiesyndroom (11q11.2DS) geeft ouders, leerkrachten en hulpverleners betere handvatten over hoe ze met deze groep kinderen kunnen omgaan. 22q11.2DS is een genetische aandoening waarbij een deel van chromosoom 22 ontbreekt. Deze kinderen hebben vaak gedragsproblemen.

Het promotieonderzoek van Petra Klaassen laat zien dat er geen samenhang bestaat tussen dit gedrag en de spraakproblemen, lagere intelligentie en medische problemen die bij dit syndroom horen. De sociale problemen en het teruggetrokken gedrag van deze kinderen waarover ouders en leerkrachten rapporteren, lijken dus deel uit te maken van het syndroom.

Aanbeveling

Klaassen adviseert ouders en leerkrachten om kinderen met dit syndroom goed te volgen in hun ontwikkeling, zodat ze tijdig gespecialiseerde hulp kunnen krijgen.

Op dinsdag 17 februari is Petra Klaassen gepromoveerd op dit onderwerp in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.

Interesse in het onderzoek?

U kunt het promotieonderzoek opvragen bij de Universiteit van Utrecht,

Deel dit bericht

Meer nieuws over