Mensen met een beperking zijn nog nauwelijks betrokken bij de protocollen die door ondernemers en overheden worden gemaakt voor de anderhalvemeter samenleving. We zijn daarom blij dat er drie protocollen zijn verschenen waarin dat wel gebeurt.

Dagrecreatie

Organisaties in de dagrecreatie (pretparken en dierentuinen) hebben samen met ervaringsdeskundigen, Ieder(in) en vele andere betrokkenen een inclusieparagraaf in hun 1,5 meter protocol opgenomen. Rick Brink heeft namens de recreatiebedrijven en betrokken bij het protocol het eerste exemplaar aan staatssecretaris Mona Keijzer aangeboden. Bekijk hier het protocol toegankelijk dagje uit.

Reizen met zorg en ondersteuning

Reisorganisaties die reizen aanbieden met zorg en ondersteuning hebben samen met ANVR, VGN, Ieder(in) en vele andere organisaties een protocol gemaakt. Hiermee kunnen mensen met een beperking die intensieve ondersteuning nodig hebben wél met vakantie. De 1,5 meter maatregelen kunnen voor hen en hun begeleiders/verzorgers niet van toepassing zijn. Maar het protocol neemt de richtlijnen van het RIVM wel in acht. Het RIVM heeft het protocol inmiddels goedgekeurd.

Toegankelijke openbare ruimte

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een handreiking voor gemeenten gemaakt over hoe de 1,5 meter regels toegepast kunnen worden in de openbare ruimte. In de handreiking wordt nadrukkelijk rekening gehouden met mensen met een beperking. Dat gaat onder meer over vrijhouden van geleidelijnen, zorgen voor rustplekken, duidelijke bewegwijzering en beschikbaarheid van openbare, toegankelijke toiletten. Ieder(in) heeft ook aan deze handreiking bijgedragen. De handreiking heeft als titel “Handreiking crowd management”. Download het protocol hieronder.

Deel dit bericht

Meer nieuws over