Ieder(in) en vele andere organisaties zijn bezorgd over de omschrijving van de doelgroep voor de banenafspraak en de quotumheffing. De Tweede Kamer behandelt de kwestie komende woensdag.

Het gaat om mensen die zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) of meer kunnen verdienen. Zij komen niet in aanmerking voor loonkostensubsidie en daardoor ook niet voor het doelgroepenregister. Ze zijn voor een werkgever niet aantrekkelijk omdat ze niet meetellen voor de banenafspraak en het quotum. De kans op een baan neemt voor hen daardoor zeer sterk af.

Negatief effect op nieuwe instroom

De banenafspraak en het quotum hebben bovendien een negatief effect op de ontwikkeling van de nieuwe instroom van werknemers met een arbeidsbeperking. Als deze werknemers zich ontwikkelen en hun loonwaarde groeit tot boven het WML, dan tellen ze niet meer mee voor een baangarantie en het quotum. Dit quotum en de huidige afbakening van de doelgroep leiden dus ook voor hen tot een verlies van baankansen.

De groep die het minimumloon of meer kan verdienen, valt ook buiten de landelijke no-riskpolis 2016 omdat zij niet tot de doelgroep behoort. De partijen hebben gezocht naar een oplossingsrichting in de vorm van gewogen baangarantie en quotum. Dit is in een voorstel uitgewerkt.

Voorstel voor gewogen doelgroep

De gezamenlijke organisaties stellen daarom een gewogen en eerlijke afbakening van de doelgroep voor. Kern van het voorstel is dat mensen met een hoger verdienvermogen minder zwaar meetellen dan mensen met een lager verdienvermogen. Een werkgever kan dan iedere werknemer een passende werkplek bieden.

Kom naar Den Haag!

U kunt de vergadering bijwonen in de Tweede Kamer. Kijk voor meer informatie op de website van de Tweede Kamer.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over