De Tweede Kamer heeft op 16 december met een ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Er zijn veel amendementen (4) en moties (8) aangenomen. Ieder(in), Platform GGz en de Oogvereniging hebben dus met succes op 10 december actie gevoerd op het Plein voor de Tweede Kamer.

Belangrijkste verbetering is dat werknemers die mét ondersteuning wel in staat zijn het minimumloon te verdienen blijven meetellen als de Quotumwet van kracht zou worden. Dit betekent dat werknemers niet langer bang zijn dat ze hun baan weer verliezen omdat ze minder aantrekkelijk zijn voor werkgevers. Ook vanuit de werkgevers is gepleit voor deze uitbreiding. Het totaal aantal banen wordt bij de invoering van een quotum hoger, zodat de kans op een garantiebaan voor de oorspronkelijke doelgroep gelijk blijft.

UWV keuringen

De Kamer heeft ook het amendement aangenomen om UWV keuringen overbodig te maken als blijkt dat iemand op basis van eerder vastgestelde indicaties tot de doelgroep behoort, bijvoorbeeld vanuit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Dit wordt geregeld in een aparte AmvB.

Het kabinet gaat onderzoeken op welke manier het mogelijk is om het quotum door te geven aan een andere werkgever bij het afnemen van diensten, als dit wordt gedaan door een sociale onderneming. Ook is een motie aangenomen voor het verbreden van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen.

Toch nog zorgen

Mensen die na hun 18e arbeidsbeperkt raken, of mensen die in de Wia/Wao of Participatiewet terecht (kunnen) komen of Nugger zijn, vallen buiten de doelgroep voor de baanafspraken of quotum, tenzij ze op de, oude wachtlijst‚ voor de SW staan.
De verbeteringen maken de kans op een baan voor veel mensen groter, maar er blijven grote zorgen bestaan over concurrentie tussen groepen arbeidsgehandicapten. Iedereen moet mee tellen. We blijven ons voorstel voor een gewogen afbakening van de doelgroep voor de baangaranties en quotum daarom onder de aandacht brengen van politici.

Berichtgeving over de actie
Meer over Werk
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over