Onlangs is de tekst van het Protocol bij het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking in het Tractatenblad verschenen. Door de bekendmaking nu in Nederland geeft de regering de wens te kennen het Protocol samen met het Verdrag te gaan ratificeren. Dat betekent omzetting van het verdrag in nationale wet- en regelgeving. Dat is goed nieuws.

In het Tractatenblad worden alle verdragen die Nederland internationaal gesloten heeft bekendgemaakt. De Minister van Buitenlandse zaken is hiervoor verantwoordelijk.

Bij het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap hoort een Protocol dat regelt dat individuen een klacht kunnen indienen bij het toezichthoudend comité. Nederland heeft in 2007 wel dit verdrag ondertekend maar niet het Protocol. Het wachten is nu op de ratificatie.

De CG-Raad heeft jarenlang gestreden voor de totstandkoming van het verdrag en de ondertekening ervan door Nederland. De CG-Raad vindt dat het parlement het VN-verdrag zo snel mogelijk moet ratificeren. Zodat mensen met een functiebeperking ook in ons land aanspraak kunnen maken op de rechten die in het verdrag zijn vastgelegd. Na ratificatie kan het beleid in Nederland niet langer vrijblijvend zijn. Gelijkwaardigheid van mensen met een beperking wordt dan een (internationale) verplichting en niet langer een kwestie van goede wil.

Downloads:

378_20090606_tractatenblad1941-1.pdf – PDF (168 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over