Op voorstel van staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van VWS, heeft de ministerraad ingestemd met de uitvoeringswet. Deze wet leidt tot aanpassing van de Wet gelijke behandeling (Wgb) op grond van handicap of chronische ziekte en de kieswet. Het wetsvoorstel gaat nu voor advies naar de Raad van State. Bij een positief advies van de Raad van State, kan de wet worden ingediend bij de Tweede Kamer.

Voor de ratificatie van het VN-Verdrag zijn twee wetten nodig: de goedkeuringswet en de uitvoeringswet. De goedkeuringswet is al eerder aangeboden aan de Raad van State. En nu is dit ook het geval met de uitvoeringswet. Afgelopen zomer hebben burgers en maatschappelijke organisaties, waaronder de CG-Raad en Platform VG, al hun input gegeven op deze wetten via een openbare internetconsultatie.

Basis voor toegankelijke samenleving

De wetsvoorstellen zijn belangrijk. Ze leggen een basis voor een toegankelijke samenleving waaraan mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen. Ratificatie van het VN-Verdrag – zeer waarschijnlijk in 2015- levert een belangrijke bijdrage aan de realisering van de inclusieve samenleving.

Nieuwsbericht CG-Raad en Platform VG over consultatie – 12 juli 2013 (volgt)

Downloads:

46_201307-College-vd-Rechten-vd-Mens-Advies-goedkeuringswet-en-uitvoeringswet-VN-verdrag-1.pdf – PDF (79 KB)
47_20130826-CvdRM-brief-advies-ratificatie-vn-verdrag-1.pdf – PDF (1 MB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over