Naar alle waarschijnlijkheid zal Nederland in 2011 het VN-verdrag ratificeren. Nederland is hiermee een van de laatste Europese landen die overgaat tot ratificatie. Wat gaat ratificatie precies betekenen? Onder het motto, Tekenen en dan .? VN-verdrag Nu Waarmaken! organiseert de Coalitie voor Inclusie komende maanden activiteiten om het belang en de gevolgen van het VN-verdrag bij iedereen bekend te maken. Organisaties kunnen zich aanmelden en actief deelnemen.

Na ratificatie moeten bestaande wetten en regels zo aangepast worden dat ze voldoen aan het VN-verdrag. Ook maatschappelijke organisaties moeten regels veranderen zodat iedereen mee kan doen en welkom is. Het VN-verdrag zegt dat het hebben van een handicap of beperking niet meer gezien wordt als een individueel probleem, maar als een probleem waar de samenleving een oplossing voor moet bieden.

Activiteiten Tekenen en dan..? Nu Waarmaken!

Het is belangrijk dat mensen met een beperking zelf hun stem laten horen om duidelijk te maken waarom het VN-verdrag zo belangrijk is. In het voorjaar van 2011 organiseert de Coalitie voor Inclusie de landelijke manifestatie VN-verdrag Nu Waarmaken. In de aanloop naar deze grote manifestatie zijn er in het najaar van 2010 kleinere bijeenkomsten over het VN-verdrag. Organisaties kunnen zich voor de manifestie en bijeenkomsten aanmelden en desgewenst een actieve bijdrage leveren.

Lees meer over de activiteiten van de Coalitie op www.vnverdragwaarmaken.nl
Tekenen en dan…? Nu waarmaken! (download pdf onderaan dit bericht)
Doe mee! Samen het VN-verdrag waarmaken (download pdf onderaan dit bericht)

Laks

Nederland is laks met het VN-verdrag. De Nederlandse regering schuift de ratificatie van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking nu al drie jaar voor zich uit. Nederland blijft hiermee ver achter bij Europa en de rest van de wereld. Voor mensen met een beperking is het noodzakelijk dat Nederland dit VN-verdrag ratificeert en het breed onder de aandacht brengt in de samenleving.

Het hebben van een handicap of beperking mag iemand niet meer buiten de samenleving plaatsen. Het probleem van de handicap of beperking is het gevolg van maatschappelijke, culturele of fysieke barrières. Als samenleving ben je verantwoordelijk om deze barrières weg te nemen en mensen met een beperking volledig te faciliteren om een zelfstandig leven op een zelfgekozen wijze te kunnen leiden.

De Coalitie voor Inclusie is een samenwerking van een grote groep maatschappelijk betrokken mensen en organisaties. De CG-Raad neemt deel aan de Coalitie.

Meer over VN-verdrag

Downloads:

371_20101107flyerVN-verdrag-1.pdf – PDF (507 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over