De CG-Raad en Platform VG zijn blij dat het wetgevingsproces voor de ratificatie van het VN-Verdrag onlangs echt van start is gegaan met de bekendmaking van de concept-wetsvoorstellen van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op internet. CG-Raad en Platform VG hebben nu in een gezamenlijke brief op de voorstellen gereageerd. Ze roepen de overheid op om krachtig leiderschap te tonen in het wetgevingsproces.

De organisaties vinden dat de voorstellen getuigen van een grondige voorbereiding. Maar dat een integrale visie op de inclusieve samenleving en eigen actiepunten ontbreken. Dit terwijl de overheid een duidelijke voorbeeldfunctie heeft.

Het is belangrijk dat de overheid bij het ontwikkelen van een visie en veranderagenda de leefwereld van mensen met beperkingen als vertrekpunt neemt. Doelstellingen en maatregelen moeten samenhangend geformuleerd worden., Op die manier wordt voor iedereen glashelder hoe elk beleidsterrein gaat bijdragen aan het waarmaken van het VN-verdrag. De CG-Raad en Platform VG vinden het daarom cruciaal dat één ministerie verantwoordelijk wordt voor de co√∂rdinatie van het wetgevingsproces.

Participatiewet toetsen aan VN-Verdrag

De CG-Raad en Platform VG benadrukken dat door de ondertekening van het VN-Verdrag in 2007 de Nederlandse overheid de verplichting heeft om nieuwe wetgeving of wijzigingen te toetsen aan het VN-Verdrag. Die verplichting geldt ook voor de periode in aanloop naar ratificatie. De beide organisaties pleiten ervoor dat dit gebeurt voor zowel de Participatiewet als de concepttekst Wmo 2015.

Inspraak en klachtrecht nodig

Bij een zorgvuldige invoering van het VN-Verdrag zijn goede inspraakmogelijkheden en een degelijke klachtenregeling noodzakelijk. CG-Raad en Platform VG roepen de overheid op om minimaal een heldere uitleg te geven van de maatregelen die worden genomen om de inspraak te garanderen bij de totstandkoming van het beleid.

Belangrijke inbreng leden

De CG-Raad en Platform VG hebben hun leden in onder meer een speciale ledenbijeenkomst uitgenodigd om te reageren op de wetsvoorstellen. Dit heeft waardevolle informatie opgeleverd die in de reactie is meegenomen.

Verder zijn de CG-Raad en Platform VG samen met Platform GGz, MEE, VGN en de Coalitie voor Inclusie uitgenodigd om in een aparte sessie bij het ministerie van VWS een reactie te geven op de wetsvoorstellen.

Downloads:

89_20130813_reactie_consultatie_wetsontwerpen_ratificatie_vn_verdrag-1.pdf – PDF (223 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over