Ieder(in) is blij met de borging van de cliÌÇntondersteuning binnen de Wmo 2015. VWS, de VNG en MEE Nederland hebben hierover afspraken gemaakt. Voor Ieder(in) is de beschikbaarheid van goede en onafhankelijke cliÌÇntondersteuning een belangrijk speerpunt in de hervorming van de langdurige zorg. Dit geldt niet alleen voor de Wmo, maar ook voor de Jeugdwet, Participatiewet en Wet Langdurige Zorg. CliÌÇntondersteuning moet voor iedereen toegankelijk en beschikbaar zijn, ongeacht zorgvraag of beperking, aldus Ieder(in).

De nieuwe Wmo verplicht gemeenten de beschikbaarheid van adequate cliÌÇntondersteuning te verzorgen. De cliÌÇntondersteuner staat iemand  ter zijde en handelt vanuit diens perspectief; de ondersteuning staat los van de belangen van de aanbieder of financier.  De bestuurlijke afspraken tussen VWS, de VNG en MEE Nederland en de inmiddels beschikbare handreiking voor gemeenten vormen een goede uitgangspositie om de cliÌÇntondersteuning goed op poten te zetten.

Voor iedereen beschikbaar
Ieder(in) vindt dat onafhankelijke cliÌÇntondersteuning voor alle doelgroepen beschikbaar moet zijn. Dus niet alleen voor wie aangewezen is op de Wmo, maar ook voor wie te maken heeft met de Participatiewet, Jeugdwet en Wet Langdurige zorg. Het gaat immers niet om wetten maar om mensen met een ondersteuningsvraag op vaak meerdere terreinen.

Belang van cliÌÇntondersteuning
De (continuÌøteit van) cliÌÇntondersteuning is cruciaal, juist in een periode dat mensen geconfronteerd worden met de effecten van de verschillende decentralisaties, stelselwijzigingen en bezuinigingen.Ieder(in) vindt het belangrijk dat bij het maken van nieuwe afspraken tussen gemeentes en mee ook clienten aan tafel zitten en meepraten.
Ook binnen het programma In voor Burgers dat Ieder(in) samen met cliÌÇntenorganisaties momenteel ontwikkelt, zal aandacht zijn voor goede implementatie en innovatie van cliÌÇntondersteuning. In voor Burgers gaat mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag helpen bij het realiseren van eigen regie.

Downloads:

145_117825_-_brief-tweede-kamer.pdf – PDF (1 MB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over