Als je als gehandicapte ouder niet volledig voor je eigen kind kan zorgen, kan je een beroep doen op de Wmo. Dit is de uitkomst van een rechtszaak die voormalig Mis(s) Nederland Reni de Boer heeft aangespannen tegen de gemeente Utrecht. Ze kreeg daarbij juridische ondersteuning van Ieder(in).

Reni de Boer lijdt aan MS en had bij de gemeente Utrecht een pgb aangevraagd voor structurele ondersteuning bij de verzorging van haar zoontje. De gemeente wilde alleen een tijdelijke voorziening verstrekken voor drie maanden en voor slechts één uur per week. Die periode kon Reni dan gebruiken om ondersteuning te regelen binnen haar sociale netwerk. De gemeente vond namelijk dat ouders altijd zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang en verzorging van hun kind. Ook als zij door een beperking dat niet volledig kunnen.

Reni stapte naar de rechter omdat ze er al alles aan had gedaan om ondersteuning te regelen binnen haar sociale netwerk. Voor zes uur per week was dat niet gelukt. Ze had hulp nodig bij onder meer het verschonen van haar zoontje en bij het halen en brengen van haar kind naar de kinderopvang.

Uiteindelijk hoefde de rechter geen uitspraak te doen. De gemeente kwam Reni tijdens de rechtszaak tegemoet. De gemeente kende haar alsnog een maatwerkvoorziening toe van zes uur per week gedurende één jaar, waarna de situatie opnieuw zal worden beoordeeld.

Helpende hand

Wat betekent deze uitkomst nu voor andere ouders in een soortgelijke situatie?, Dat de zorg voor kinderen door gehandicapte ouders ook voor rekening van de Wmo kan komen‚ zegt Matthijs Vermaat, de advocaat die Reni heeft bijgestaan., Elk geval zal individueel moeten worden beoordeeld. Gemeenten kunnen hulp niet bij voorbaat afwijzen omdat ouders nu eenmaal zelf voor hun kinderen horen te zorgen.

Vermaat vindt het een belangrijke uitspraak, Het raakt de kern van de Wmo: de gemeente is er voor iedereen die zijn stinkende best heeft gedaan om zijn participatieproblemen op te lossen maar daarbij een helpende hand nodig heeft.

Meer over Zorg
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over