Onafhankelijke cliëntondersteuning moet vanaf 1 januari gratis beschikbaar zijn voor iedereen die ondersteuning nodig heeft van de gemeente. Ieder(in), de Koepel van Wmo-raden, de Landelijke Cliëntenraad en het LPGGz willen graag weten in welke gemeenten dit wél en niet goed is geregeld. Heeft u - bijvoorbeeld als lokale belangenbehartiger - hier zicht op? Vul dan onze enquête in.

Gemeenten moeten volgens de Wmo 2015 onafhankelijke en levensbrede cliëntondersteuning aanbieden (dus niet alleen voor zorg). Zo‰’n cliëntondersteuner kan helpen bij het keukentafelgesptrek, het aanvragen van een uitkering of bijvoorbeeld bij vragen over Wajong en aangepast werk. Met een zelftest kunt u nagaan of uw gemeente aan de eisen van de wet voldoet en of de cliëntondersteuning ook naar tevredenheid van betrokkenen is.

De test kan ingevuld worden door cliëntenvertegenwoordigers, zoals gemeentelijke cliëntenraden, adviesraden en regionale cliëntenorganisaties of door de gemeente zelf. Nog mooier is het natuurlijk als u samen met de gemeente gaat testen of de cliëntondersteuning aan de wettelijke eisen voldoet.

Enquête

Om mee te kunnen doen aan onze enquÌ»te moet dus allereerst de zelftest worden ingevuld. Daarna vult u de enquÌ»te in. Via de enquête krijgen we een beeld hoeveel gemeenten al een onafhankelijke cliÌÇntondersteuner hebben ingeschakeld. Daarnaast kunnen we ook zien op welke manier gemeenten de cliÌÇntondersteuner inzetten, zodat andere gemeenten hiervan kunnen leren. Kortom, de enquête is bedoeld als onderbouwing voor onze belangenbehartiging.

De enquête sluit op 3 september.

Als u de zelftest al eerder heeft ingevuld, dan kunt u uiteraard meteen de enquête invullen.

Zie ook onze eerdere berichtgeving

 

Meer over Zorg
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over