Onafhankelijke cli„Ôntondersteuning moet vanaf 1 januari gratis beschikbaar zijn voor iedereen die ondersteuning nodig heeft van de gemeente. Ieder(in), de Koepel van Wmo-raden, de Landelijke CliÌÇntenraad en het LPGGz willen graag weten in welke gemeenten dit wÌ©l en niet goed is geregeld. Heeft u - bijvoorbeeld als lokale belangenbehartiger - hier zicht op? Vul dan onze enquÌ»te in.

Gemeenten moeten volgens de Wmo 2015 onafhankelijke en levensbrede cliÌÇntondersteuning aanbieden (dus niet alleen voor zorg). Zo‰Ûªn cliÌÇntondersteuner kan helpen bij het keukentafelgesptrek, het aanvragen van een uitkering of bijvoorbeeld bij vragen over Wajong en aangepast werk. Met een zelftest kunt u nagaan of uw gemeente aan de eisen van de wet voldoet en of de cliÌÇntondersteuning ook naar tevredenheid van betrokkenen is.

De test kan ingevuld worden door cliÌÇntenvertegenwoordigers, zoals gemeentelijke cliÌÇntenraden, adviesraden en regionale cliÌÇntenorganisaties of door de gemeente zelf. Nog mooier is het natuurlijk als u samen met de gemeente gaat testen of de cliÌÇntondersteuning aan de wettelijke eisen voldoet.

Enqu̻te
Om mee te kunnen doen aan onze enquÌ»te moet dus allereerst de zelftest worden ingevuld. Daarna vult u de enquÌ»te in. Via de enquÌ»te krijgen we een beeld hoeveel gemeenten al een onafhankelijke cliÌÇntondersteuner hebben ingeschakeld. Daarnaast kunnen we ook zien op welke manier gemeenten de cliÌÇntondersteuner inzetten, zodat andere gemeenten hiervan kunnen leren. Kortom, de enquÌ»te is bedoeld als onderbouwing voor onze belangenbehartiging.

De enqu̻te sluit op 3 september.

Als u de zelftest al eerder heeft ingevuld, dan kunt u uiteraard meteen de enqu̻te invullen.

Zie ook onze eerdere berichtgeving

 

Meer over Zorg
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over