Om alle veranderingen in de langdurige zorg overal in het land goed te laten verlopen, heeft het ministerie van VWS 57 regiotafels ingesteld. Daar maken de betrokken partijen - zoals gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders - werkafspraken over de langdurige zorg en wonen. Lokale en regionale organisaties van mensen met een beperking of een chronische ziekte zijn onmisbaar aan de regiotafels. Geef u op als u nog niet meedoet.

Op dit moment zijn slechts bij de helft van de regiotafels cliënten betrokken. Het is belangrijk dat in alle regio‰’s cliënten mee gaan doen. U kunt dan duidelijk maken hoe cliënten aankijken tegen alle veranderingen. En u kunt als lokale belangenbehartiger meepraten en meebeslissen over hoe de zorg en ondersteuning in uw eigen regio goed geregeld blijft. En over maatregelen die nodig zijn om het langer thuis wonen mogelijk te maken.

Nog niet aan tafel?

Wilt u weten wie er in uw regio namens de cliëntenorganisaties aan tafel zit, of wilt u zelf meepraten aan de regiotafels? Neem dan contact op met Aartjan ter Haar: a.terhaar@iederin.nl Van hem krijgt u dan de gegevens van de contactpersoon van de regiotafel in uw regio.

Belangrijke punten voor de tafels

Ieder(in) heeft samen met andere landelijke cliëntenorganisaties een brief gestuurd naar alle regiotafels met aandachtspunten die voor cliënten belangrijk zijn. Het is zaak dat deze punten aan de regiotafels goed aan bod komen. Bijvoorbeeld: de versnelde opbouw van de inclusieve samenleving, de rechtspositie van mensen met een beperking, keuzevrijheid in wonen, voorkomen van administratieve lasten, continuïteit van zorg. Hoe urgent een onderwerp is, hangt natuurlijk af van de lokale situatie.

Hieronder kunt u de aandachtspunten vanuit cliëntperspectief downloaden, die Ieder(in), NPCF en LPGGz aan de regiotafels hebben gestuurd.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over