Vanaf nu kun je op 241 stations waar de NS stopt gebruik maken van reisassistentie. Dat is een mooi resultaat van een lange samenwerking tussen de NS en vele belangenorganisaties, waaronder Ieder(in).
decoratief: man in rolstoel wacht op perron terwijl er een trein voorbij rijdt.

Toen we in 2015 dit traject startten kon je op 94 stations reisassistentie krijgen. Nu is het dus gelukt om op 241 stations dit voor elkaar te krijgen. Ook de vooraanmeldtijd is terug gegaan van 3 naar 1 uur en er is reisassistentie op het nachtnet. Je kan dus nu op bijna elk station waar NS stopt van de eerste tot en met de laatste trein, met één uur vooraanmeldtijd gebruik maken van reisassistentie.  

Op naar volledig zelfstandig reizen? 

Elke dag worden er vele reisassistenties verricht. Met de komst van steeds meer zelfstandige instappen zal naar verwachting het aantal reisassistenties afnemen, maar nooit helemaal verdwijnen. Voor sommigen mensen blijft reisassistentie namelijk noodzakelijk. Bijvoorbeeld voor mensen met een visuele beperking omdat zij niks aan een zelfstandige instap hebben, maar routegeleiding van begin van het station naar de trein nodig hebben. Reisassistentie blijft ook nodig op stations waar de zelfstandige instap door bijvoorbeeld het verzakken van het perron niet (meer) mogelijk is.  

Het grootste deel van de assistenties gaat goed, maar als er iets fout gaat dan is de impact ook meteen enorm. Het is goed om dit moment te vieren en we moeten scherp blijven dat de kwaliteit van de reisassistentie goed blijft en verbetert. Hierover blijven we met andere belangenverenigingen en NS in gesprek.  

Reisassistentie bij regionale treinvervoerders 

De regionale vervoerders moeten het goede voorbeeld van de NS nog volgen. Op veel regionale treinlijnen is momenteel nog helemaal geen reisassistentie beschikbaar. Dit betekent dat mensen met een fysieke of visuele beperking in sommige gevallen daar niet met de trein kunnen reizen.  

In het bestuursakkoord toegankelijkheid OV is afgesproken dat uiterlijk in 2025 op alle stations in Nederland reisassistentie beschikbaar moet zijn voor iedereen die dat nodig heeft. De vooraanmeldtijd moet ook bij hen uiteindelijk maximaal 1 uur bedragen en reisassistentie moet verzorgd worden van de eerste tot en met de laatste trein.

Deel dit bericht

Meer nieuws over