Het primair en voortgezet onderwijs is weer open en onlangs zijn ook de quarantaineregels versoepeld. Het gevolg is een sterke groei van het aantal besmettingen. In reactie hierop houden ouders van risicogezinnen hun kind thuis. Hierdoor komen ze vaak in aanvaring met de school of andere betrokken instanties. Dit is in strijd met eerder gemaakte afspraken. Ieder(in) heeft hierover in de onderwijswereld dan ook luid aan de bel getrokken!

Gezinnen worden bestraft in plaats van geholpen

Een kind thuis houden kan verstandig zijn. Namelijk als het kind zelf of iemand anders in het gezin een kwetsbare gezondheid heeft, waarbij een besmetting met corona levensbedreigend kan zijn. Al maanden geleden hebben de onderwijspartijen – minister, scholen, sectororganisaties en Leerplicht – afgesproken dat deze risicogezinnen geholpen moeten worden in plaats van bestraft. Uit meldingen die bij Ieder(in) en Ouders & Onderwijs binnenkomen, blijkt dat er nog steeds veel ouders in de problemen komen, in strijd met de gemaakte afspraken

Onbegrip

Ouders melden dat ze op onbegrip stuiten bij scholen en dat het nog steeds gebeurt dat er een leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld en dat er wordt gedreigd met Veilig Thuis-meldingen. Verder ontberen ouders goede informatie om te kunnen inschatten of hun kind al dan niet naar school kan. Ook maken ze zich veel zorgen over het uitblijven van maatregelen om de luchtkwaliteit op school te verbeteren.

Ieder(in) heeft een notitie naar de betrokken onderwijspartijen gestuurd met de oproep om bovenstaande problemen met spoed te verhelpen en om ervoor te zorgen dat eerder gemaakte afspraken ook worden nagekomen.

Hieronder kun je de notitie downloaden.

Deel dit bericht

Meer nieuws over