Vandaag is in de Tweede Kamer een zogeheten rondetafelgesprek over toegang tot de Wet langdurige zorg voor jeugdigen met een langdurige psychische stoornis. Per Saldo heeft samen met Ieder(in) standpunten op papier gezet ter voorbereiding op dit gesprek.

Jongeren met psychische stoornis uitgesloten

In het wetsvoorstel ‘toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met een psychische stoornis’ staat dat jongeren onder de 18 jaar met een psychische stoornis niet aanmerking komen voor toegang tot de Wlz. Het is de bedoeling dat deze jongeren zorg blijven ontvangen via de gemeente (Jeugdwet). Ook als zij te maken hebben met ernstige psychiatrische problematiek en blijvend behoefte aan 24 uur per dag toezicht en zorg in de nabijheid.

Jeugdwet niet altijd passend

Door gebrek aan voldoende kennis over de problematiek en door bezuinigingen in gemeenten krijgen veel jongeren niet de passende zorg die zij nodig hebben. Daarnaast is het volgens de Jeugdwet de bedoeling dat kinderen meedoen aan de maatschappij, en dat hiervoor ‘behandeling die leidt tot herstel’ wordt ingezet. Dat is voor de groep die met een levenslange stoornis of beperking te maken heeft niet haalbaar. Het voortdurend streven naar ‘herstel’ alsof het om iets tijdelijks gaat, levert extra belasting en overvraging op voor deze kinderen en hun omgeving.

Wat willen Ieder(in) en Per Saldo?

De Wlz geeft deze jeugdigen en hun ouders rust, onder meer omdat daar langdurige indicaties kunnen worden afgegeven. Maar de Wlz kent ook nadelen voor deze groep. Zo is de Wlz niet gericht op ontwikkeling of meedoen in de samenleving. Ook is er in de Wlz alleen aandacht voor het individu, en niet voor het gezin. Voor gezinnen met kinderen met een psychische aandoening is het juist belangrijk dat de zorg ook op het gezin gericht is.

Per Saldo en Ieder(in) vinden dan ook niet dat voor ieder kind de Wlz de beste oplossing voor zorg biedt. Dit zou echter per situatie bekeken moeten worden, zodat ieder kind passende zorg krijgt. Om die reden moeten jeugdigen met een langdurige psychische stoornis niet uitgesloten worden van toegang tot de Wlz.

Meer weten?

Eerdere berichten over het wetsvoorstel ‘toegang tot de Wlz’

Het Rondetafelgesprek is openbaar en vindt vandaag (8 april) plaats van 10:00 tot 12:40 in de Thorbeckezaal in de Tweede Kamer.

Rondetafelgesprek live volgen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over