Ieder-in Landelijk nieuwshttps://iederin.nlIeder-in - Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziektenl-nlIeder-in<![CDATA[Klink: een community voor belangenbehartigers]]><![CDATA[Illya Soffer: Passende zorg begint bij een brede, welkome toegang]]><![CDATA[Overstap van oude Wajong naar Wajong 2010]]><![CDATA[Kabinet erkent toegankelijkheid als nationaal belang]]><![CDATA[Begroting VWS: zorgen over betaalbaarheid en jeugdhulp]]><![CDATA[Illya Soffer in EenVandaag: ’De Participatiewet werkt niet’]]><![CDATA[Kom naar het DenkAndersDebat op 14 november ]]><![CDATA[Commerciële websites onvoldoende toegankelijk]]><![CDATA[Praat als ouder mee over inclusief onderwijs op 8 november]]><![CDATA[Reactie op programma gehandicaptenzorg: plannen VWS te beperkt]]><![CDATA[Studiedag over leven in vrijheid en de nieuwe wet Zorg & Dwang]]><![CDATA[Miljoenennota: hoe maken we het VN-verdrag waar?]]><![CDATA[Toegankelijkheid in vervoer blijft zorg]]><![CDATA[Onafhankelijke cliëntondersteuning: denk vanuit behoefte van mensen]]><![CDATA[Middeninkomens baat bij vast Wmo-tarief, zorgen over minima]]><![CDATA[Organisaties in onderwijs, zorg en jeugdhulp bundelen krachten]]><![CDATA[Maatschappelijke organisaties willen snel met Van Ark om tafel]]><![CDATA[Kabinet schrapt loondispensatieplan]]><![CDATA[SCP: Minder mensen aan het werk door Participatiewet ]]><![CDATA[Centrale Raad van Beroep: niemand kan in een glazen bol kijken]]><![CDATA[Niet extra betalen voor medicijnen en hulpmiddelen]]><![CDATA[Vragenlijst: kiezen binnen de Wet langdurige zorg]]><![CDATA[Hé jij! Wat vind jij eigenlijk belangrijk?]]><![CDATA[Brochure toegang tot complexe hulpmiddelen]]><![CDATA[Rechter corrigeert drie gemeenten bij uitvoering Wmo]]><![CDATA[Aan de slag met het VN-verdrag]]><![CDATA[Jaarverslag 2017: De vinger op de zere plek]]><![CDATA[Politieke partijen stellen opnieuw vragen over toegankelijkheid buurtbussen]]><![CDATA[Column: Minder regels, meer banen]]><![CDATA[Kunt u wonen zoals u wilt?]]>