Ieder-in Landelijk nieuwshttps://iederin.nlIeder-in - Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziektenl-nlIeder-in<![CDATA[Hervorming langdurige zorg: maak de belofte waar]]><![CDATA[Bouw duurzaam en toegankelijk!]]><![CDATA[Minder uitkering en veel te weinig werk]]><![CDATA[College maant kabinet tot actie]]><![CDATA[Aanvragen van zorg leidt tot veel frustratie]]><![CDATA[Hoe gaat het met zorg en ondersteuning in uw gemeente?]]><![CDATA[Advies: juridische procedures over hulp moeten eenvoudiger]]><![CDATA[Kabinet moet meer bieden dan alleen mooie idealen]]><![CDATA[Resultaten Meldactie Stapeling Zorgkosten]]><![CDATA[Chronisch ziek en school: wat is nodig?]]><![CDATA[Nieuwe app maakt tanken makkelijker]]><![CDATA[Stel een maximum in voor zorgkosten]]><![CDATA[Mooie koopkrachtcijfers verhullen stijging zorgkosten]]><![CDATA[’Meedoen betekent: niets over ons zonder ons’]]><![CDATA[’Patiënt-leden’ benoemd in Geschillencommissie Gehandicaptenzorg]]><![CDATA[Eigen risico is het halve verhaal]]><![CDATA[Invoering quotum drukt overheid met de neus op de feiten]]><![CDATA[Opinieartikel Trouw: Overheid, kom je afspraken na]]><![CDATA[Hou op met de ’stapelfacturen’]]><![CDATA[Stemmen bij verkiezingen moet toegankelijker]]><![CDATA[Nieuw online platform 'Samen Sterk Voor Kwaliteit']]><![CDATA[Banken werken aan betere pinautomaten ]]><![CDATA[Brief aan Kamer: Omgevingsvisie moet voldoen aan VN-verdrag]]><![CDATA[Meldactie Werk: De stand van zaken medio 2017]]><![CDATA[Acceptgiro blijft nog even]]><![CDATA[Problemen jeugdhulp ’acuut en blijvend’]]><![CDATA[Politieke aandacht voor knelpunten zorg, busvervoer en onderwijs]]><![CDATA[Bestrijd armoede en uitsluiting]]><![CDATA[Houd het openbaar vervoer toegankelijk]]><![CDATA[8 ministeries? Dan is ervaringsdeskundigheid hard nodig]]>