Ieder-in Landelijk nieuwshttps://iederin.nlIeder-in - Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziektenl-nlIeder-in<![CDATA[Breek regeerakkoord open: loondispensatie van tafel]]><![CDATA[Kinderen met langdurige beperking 'dakloos' in de Jeugdwet]]><![CDATA[Stop het onnodig wisselen van medicijnen]]><![CDATA[Verlaging eigen bijdrage door Wmo-abonnement; zorgen Wlz blijven]]><![CDATA[Schrap ook de regeldruk voor mensen zelf]]><![CDATA[Noodklok over passend onderwijs]]><![CDATA[Column: Is slechte zorg schending van mensenrechten?]]><![CDATA[Training werkgevers en HR-professionals: Selecteren zonder beperking]]><![CDATA[Brief aan Kamer: visie nodig voor betere langdurige zorg]]><![CDATA[Kabinet houdt vast aan loondispensatie]]><![CDATA[Kamer bezorgd over te krappe financiering PG-organisaties ]]><![CDATA['Zorg dat mensen er niet op achteruit gaan in de Wmo of Wlz']]><![CDATA[Tweede Kamerdebat loondispensatie ]]><![CDATA[PG-organisaties sturen brandbrief aan Kamer over knellend subsidiekader]]><![CDATA[Kabinetsplan loondispensatie botst met mensenrechten]]><![CDATA[Niet apart maar samen naar school]]><![CDATA[Column: ’Luister naar de grote weerzin tegen loondispensatie’]]><![CDATA[Waar is jeugd met een beperking of chronische aandoening gebleven?]]><![CDATA[Voltallige Tweede Kamer steunt motie voor meer toegankelijke woningen]]><![CDATA[Nieuwe film: Op weg naar inclusief onderwijs]]><![CDATA[Breed verzet tegen loondispensatie]]><![CDATA[Kabinet tornt aan minimumloon en pensioen ]]><![CDATA[Nieuwsuur: mensen met beperking in dienst moet eenvoudiger]]><![CDATA['Kom met een zorgpact voor gehandicapten']]><![CDATA[Alle stemlokalen toegankelijk]]><![CDATA['Neem inclusieve samenleving op in collegeakkoorden']]><![CDATA[Column Illya Soffer: Het is tijd voor samenspraak]]><![CDATA[Aan het werk!]]><![CDATA[De Digitale Overheid: Is de gebruiker met een beperking wel voldoende in beeld?]]><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen; meld uw problemen met het stemmen]]>