Ieder-in Landelijk nieuwshttps://iederin.nlIeder-in - Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziektenl-nlIeder-in<![CDATA[Werkt de Wmo?]]><![CDATA[188 meldingen bij Meldpunt Onbeperkt Stemmen ]]><![CDATA[Overgangsregeling Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers verlengd]]><![CDATA[Zorgaanvragers verdwalen op zoek naar goede informatie]]><![CDATA[Fraude met gehandicaptenparkeerkaart een groot probleem]]><![CDATA[Resultaten banenafspraak op papier mooier dan in werkelijkheid]]><![CDATA[Hoe toegankelijk zijn de Europese Verkiezingen?]]><![CDATA[Meer discriminatie op grond van handicap gemeld]]><![CDATA[Vacature programmamanager Leren en Werken]]><![CDATA[Ervaringsdeskundigen voor minister De Jonge]]><![CDATA[Studeer je en heb je een beperking? Vul de vragenlijst in]]><![CDATA[Gemeenten blijven achter bij het realiseren van beschut werk]]><![CDATA[Zorg voor betere ondersteuning voor afgestudeerde jongeren met een beperking]]><![CDATA[Maak 112 volledig toegankelijk en bereikbaar voor iedereen]]><![CDATA[Vacature beleidsmedewerker programma Leren & Werken]]><![CDATA[Indiceren op ’resultaat’: minder rechten, minder hulp]]><![CDATA[Aangepaste dieselauto’s krijgen ontheffing voor milieuzones]]><![CDATA[Passend onderwijs leidt niet tot meer passende onderwijsplekken]]><![CDATA[Tweede Kamer stemt unaniem in met Wmo-abonnementstarief]]><![CDATA[Rondetafelgesprek over toegang tot de Wet langdurige zorg voor jeugd]]><![CDATA[Gemeenten, kom met heldere indicaties en voorkom dure procedures]]><![CDATA[Minder keuze, minder kwaliteit dagbesteding langdurige zorg]]><![CDATA[Kabinet, regel gebarentolk en ondertiteling bij crises]]><![CDATA[Brief aan Kamer: zorg voor goede uitvoering abonnementstarief]]><![CDATA[Provinciale Staten: dwing treinen met toiletten af]]><![CDATA[Inzet gebarentolk geen gunst, maar een recht]]><![CDATA[Crisiscommunicatie blijft gissen voor doven en slechthorenden]]><![CDATA[Oproep aan gemeenten: onderteken manifest Iedereen doet mee]]><![CDATA[Zonder belemmeringen kunnen stemmen?]]><![CDATA[Goedkoop is duurkoop, ook bij hulpmiddelen]]>