Ieder-in Landelijk nieuwshttps://iederin.nlIeder-in - Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziektenl-nlIeder-in<![CDATA[Kritische vrienden hard nodig voor goede uitvoering VN-verdrag Handicap]]><![CDATA[E-healthweek: presentatie handreiking toegankelijke digitale zorg]]><![CDATA[Geef uw mening over betere samenwerking onderwijs, zorg en jeugd]]><![CDATA[Schulden? Deel je ervaring met de Tweede Kamer]]><![CDATA[Juridisch Steunpunt moet stoppen]]><![CDATA[Internetconsultatie vereenvoudiging Wajong]]><![CDATA[Kamer, steun wooninitiatieven van ouders]]><![CDATA[Samenwerking Onderwijs, Zorg en Jeugd krijgt vorm]]><![CDATA[Informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning]]><![CDATA[Nieuwe Wet medezeggenschap komt met instemmingsrecht]]><![CDATA[’Politiek heeft te groot geloof in zelfregulering’]]><![CDATA[’Onafhankelijkheid van cliëntondersteuners staat onder druk’]]><![CDATA[Laatste nieuws Valys en milieuzones]]><![CDATA[180.000 huishoudens gebaat bij abonnementstarief Wmo]]><![CDATA[Nieuwe kabinetsplannen arbeidsgehandicapten]]><![CDATA[Werkgevers aan het woord in magazine 'Meer wegen naar werk']]><![CDATA[Kanniewaarzijn: ontoegankelijke medische keuring]]><![CDATA[Handreiking 'Organiseer een themabijeenkomst over werken met een beperking']]><![CDATA[Hoe ervaar jij de wachttijden in de jeugdhulp?]]><![CDATA[Doelgroepenvervoer dreigt duurder te worden]]><![CDATA[Brief aan Kamer: Jeugdwet schiet tekort, generatie dreigt de boot te missen]]><![CDATA[2e Kamer wil gedegen onderzoek naar knelpunten in wonen met zorg]]><![CDATA[Brief aan Kamer: zorg en onderwijs moeten beter aansluiten]]><![CDATA[Liften bij brand soms wel bruikbaar]]><![CDATA[Overheid gaat experimenteren met hulp in het stemhokje]]><![CDATA[Europese Centrale Bank: ’Gemeenten mogen pinnen niet verplichten’]]><![CDATA[Ombudsman, Rekenkamer, SCP: ’Duizenden krijgen niet de juiste zorg’]]><![CDATA[Klink: een community voor belangenbehartigers]]><![CDATA[Illya Soffer: Passende zorg begint bij een brede, welkome toegang]]><![CDATA[Overstap van oude Wajong naar Wajong 2010]]>