Op dinsdagmiddag 12 maart van 13:30 uur tot 15:30 uur organiseren het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en de Alliantie VN-Verdrag Handicap een online focusgroep over de intersectie gender & handicap.
In een videogesprek door Dana Chan via Diabled and Here. Een donker gekleurd rolstol gebruiker met lang haar en een beanie zit aan een klein tafeltje en maakt gebruikt van de laptop om aan een videogesprek deel te nemen. Het laptopscherm is rechts te zien en je ziet dat er live tekst gebruikt wordt. De hoofdspeker heeft een donkere huidskleur en draagt een hijab en een bril. De 3 andere deelnemers staan onderin het scherm. In de rechter onderhoek zie je een gele hulphond die richting de rolstoelgebruiker loopt.

Tijdens de online bijeenkomst nemen we je graag mee in de inhoud van het rapport ‘intersectie gender & handicap; een overzicht van knelpunten en discriminatie van vrouwen en meisjes met een beperking in Nederland vanuit intersectioneel perspectief’. De knelpunten voor vrouwen en meisjes met een beperking die in dit rapport vermeld staan, laten zien dat het VN-Verdrag Handicap en het VN-Vrouwenverdrag en de daaruit voortvloeiende verplichtingen nog onvoldoende zijn geborgd. Het rapport wordt op 8 maart, Internationale Vrouwendag, gepubliceerd.

Doel van de focusgroep

Doel van de online bijeenkomst op 12 maart is samen prioriteiten te bepalen van onderwerpen die opgenomen moeten worden in de schaduwrapportage van het VN-Vrouwenverdrag en voor de lobby voor een betere uitvoering van het VN-Verdrag Handicap.

Toelichting

Sinds 1997 is het VN-Vrouwenverdrag, ofwel ‘de Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women’– afgekort tot CEDAW – een belangrijk internationaal juridisch kader op het gebied van vrouwenrechten. Elke vier jaar moet Nederland zich verantwoorden over wat ze gedaan hebben voor het bestrijden van discriminatie tegen vrouwen.

Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert.

Vrouwen en meisjes (inclusief transpersonen) en non-binaire personen met een beperking hebben te maken met meervoudige discriminatie, zowel op basis van gender(-identiteit/- expressie/geslacht) als op basis van handicap. In opdracht van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en in samenspraak met de Alliantie VN-Verdrag Handicap is deze informatie verzameld om hun positie in Nederland te verbeteren.

Voor wie?

(Ervarings)deskundigen met expertise op verschillende intersecties, waaronder gender & handicap, die inbreng willen geven om gezamenlijk prioriteiten te bepalen. Voor een diversiteit aan perspectieven nodigen we vooral ook vrouwen van kleur, vrouwen met een migratieachtergrond en LHBTI+ uit om zich aan te melden.

Meld je aan via deze link.

Deel dit bericht

Meer nieuws over