Vandaag verscheen het rapport, Mét andere ogen‚ van René Peeters, kwartiermaker Onderwijs, Zorg en Jeugd. In het rapport staan zeven adviezen voor verbetering van de samenwerking tussen onderwijs en zorg. Ook ouders vanuit de achterban van Ieder(in) hebben met de kwartiermaker meegedacht en hun ervaringen gedeeld.

Het rapport bevat een analyse van de knelpunten en succesfactoren in de aansluiting tussen onderwijs, zorg en jeugd. De kwartiermaker heeft met zeker zestig partijen gesproken en op basis daarvan zijn adviezen geformuleerd.

De coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd verwerkt de adviezen uit het rapport in een programmaplan. Ieder(in) maakt deel uit van deze coalitie en vertegenwoordigt samen met MIND en Ouders & Onderwijs de ouder-cliëntenorganisaties. Ouders moeten zich kunnen vinden in het programmaplan. Hiervoor wordt in januari een uitvraag gedaan bij de achterban.

Sterke positie ouders

De adviezen van de kwartiermaker bieden kansen om de positie van ouders en kinderen te versterken. Zij dienen meer betrokken te worden bij alle zorg en ondersteuning die voor hun kinderen met een beperking of chronische ziekte geregeld wordt. Dit sluit ook aan op het VN-verdrag Handicap dat een inclusief onderwijssysteem nastreeft, en waarin, niets over ons, zonder ons‚ het uitgangspunt is.

De coalitie heeft het rapport verstuurd naar de ministers Slob van OCW en de Jonge van VWS, en verwacht binnenkort een gesprek met de ministers te voeren over de uitvoering.

Download hieronder het rapport en de aanbiedingsbrief.

De coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd bestaat uit ActiZ / GGD GHOR, Ambassadeur zorglandschap jeugd, Ouders & Onderwijs, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, LECSO, Ministerie OCW, Ministerie VWS, Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs, PO-raad, Samenwerkingsverbanden VO, Sociaal Werk Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, VNG, VO-raad en Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg, Nederlands Jeugd Instituut en Ieder(In).

Downloads:

1682_Aanbiedingsbrief_rapport_kwartiermaker.pdf – PDF (407 KB)
1683_Mét_andere_ogen_rapport_kwartiermaker.pdf – PDF (604 KB)
1684_Aanbiedingsbrief_rapport_kwartiermaker_.docx – docx (15 KB)
1685_23112018_Mét_andere_ogen_rapport_kwartiermaker.docx – docx (2 MB)

Deel dit bericht