In oktober dit jaar of begin volgend jaar gaan de Verenigde Naties Nederland toetsen op de uitvoering van het VN-Verdrag Handicap. Eind maart vindt hiervoor een voorbereidende sessie van het VN-comité plaats in Geneve. Op de agenda staat de rapportage van de Nederlandse staat, de rapportage van het College voor de Rechten van de Mens en de schaduwrapportage die in 2019 is opgesteld in opdracht van de Alliantie VN-verdrag Handicap. 
Rijen vlaggen met op achtergrond gebouw VN

Update schaduwrapportage

De in 2019 uitgebrachte schaduwrapportage is nu in het Engels vertaald en aangepast aan de rapportagevereisten die het VN-comité stelt. Bij deze vertaling is meteen een belangrijke update gedaan met een aantal actualiteiten. Zo staat de erkenning van de Nederlandse Gebaren Taal er nu in. Ook is de impact van de Covidmaatregelen meegenomen in de rapportage.  

Vragen aan de Nederlandse overheid

In het voorbereidende gesprek in maart gaan we in gesprek met het VN-comité over welke vragen zij zouden moeten stellen aan de Nederlandse overheid. Die vragen komen terecht op een ‘list of issues’, die het VN-comité voorlegt aan de Nederlandse overheid. Het gaat onder andere om bestaanszekerheid en de impact van de decentralisaties op toegang tot zorg, onderwijs, inkomen, wonen en arbeid en toegang tot het recht.  

Rapportcijfer 

De uiteindelijke toetsing door het VN-comité vindt in oktober 2022 of maart 2023 plaats. Dan publiceert de VN haar conclusie en Nederland krijgt daarmee een “rapportcijfer” van het VN-comité. De bevindingen van het VN-comité zijn voor ons enorm belangrijk in de lobby voor de komende jaren. 

De schaduwrapportage is een van de drie manieren waarop de uitvoering van het VN-verdrag Handicap wordt bijgehouden door de VN. De Nederlandse Staat rapporteert elke vier jaar aan het VN-comité in Genève. Het  College voor de Rechten van de Mens doet dat als toezichthouder ook elke vier jaar < Additional Report to the Committee on the Rights of Persons with Disabilities on the adoption of the List of Issues for the initial report of the Netherlands | Mensenrechten>. 

Hieronder staan de nieuwste versie van de schaduwrapportage in het Engels samen met de bijlagen. 

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over