De verhuurderheffing pakt slecht uit voor mensen die aangewezen zijn op een sociale huurwoning. Dit blijkt uit een onderzoek van de Woonbond, Aedes en de VNG. Ze roepen het kabinet op om te stoppen met deze belasting. Ieder(in) steunt deze oproep, want betaalbare geschikte huurwoningen voor mensen met een beperking zijn meer dan ooit nodig.

Afname huurwoningen

‚ De verhuurderheffing geeft verhuurders een prikkel tot vermindering van het aantal sociale huurwoningen‚, constateren onderzoekers. Bovendien leidt de heffing ook tot extra huurverhogingen, want verhuurders schuiven een deel van de heffing door naar hun huurders.

Veel last

Ieder(in) maakt zich grote zorgen over de sociale huursector. Veel mensen met een beperking hebben een laag inkomen en de meerderheid is aangewezen op een sociale huurwoning. Onze achterban heeft in meerdere opzichten last van de gevolgen van de verhuurderheffing:

  • Betaalbare, geschikte huurwoningen zijn schaars en worden te weinig gebouwd. Ook het toegankelijk maken van wooncomplexen (automatische deuren, drempels verwijderen) blijft steeds vaker achterwege.
  • Wooninitiatieven komen moeilijk van de grond. Zoals bijvoorbeeld initiatieven van ouders voor woonvormen voor hun kinderen met een beperking. Woningcorporaties zijn veel minder bereid hierin te investeren dan een paar jaar geleden. Deze kleinschalige woonvormen in de buurt zijn juist hard nodig zijn als alternatief voor grotere instellingen.
  • Huren zijn te sterk gestegen. De koopkracht van mensen met een beperking of chronische ziekte staat al onder druk door eigen bijdragen in de zorg en inkomensmaatregelen. Huurstijgingen die hoger zijn dan de inflatie komen daar nog bovenop.

Van tafel

Het kabinet wil dat ouderen en mensen met een beperking (langer) zelfstandig wonen. Daarvoor moet de sociale huursector ook de goede voorwaarden bieden. Corporaties moeten hun verantwoordelijkheid nemen en investeren in geschikte woningen en woonvormen met extra voorzieningen. Nu uit onderzoek blijkt dat de verhuurderheffing hen weerhoudt om hieraan te werken, is duidelijk dat deze heffing van tafel moet.

Downloads:

968_Pamflet_Stop_de_belasting_op_sociale_huur.pdf – PDF (129 KB)
969_Evaluatie_verhuurderheffing_-_Samenvatting.pdf – PDF (4 MB)
971_Evaluatie_verhuurderheffing.pdf – PDF (1 MB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over