Veel scholen zijn nog lang niet klaar voor Passend Onderwijs. Dat blijkt uit het eindrapport van de Evaluatie Commissie Passend Onderwijs, dat maandag is overhandigd aan staatssecretaris Dekker van onderwijs. De CG-Raad, Platform VG en ouderorganisatie Balans zijn hierover zeer verontrust en vinden dat schoolbesturen nu alle zeilen bij moeten zetten om passend onderwijs te laten slagen.

De Wet passend onderwijs moet al op 1 augustus 2014 ingaan. Maar volgens het rapport is de werkvloer er nog lang niet klaar voor. Schoolbesturen zijn in de voorbereiding vooral bezig met hun budgetten, leraren krijgen nauwelijks bijscholing en ouders zijn niet geïnformeerd.

Complex dossier

Het rapport bevestigt wat de CG-Raad, Platform VG en Balans al geruime tijd melden. Namelijk dat schoolbesturen nog onvoldoende concreet maken wat passend onderwijs gaat inhouden. En dus blijft bijvoorbeeld bijscholing van docenten liggen en worden ouders niet goed voorgelicht. Het rapport pleit er mede daarom voor om het Steunpunt passend onderwijs te behouden.

De kans bestaat nu dat een heel mooi onderwijsideaal – samen naar school – dreigt te stranden door een gebrekkige voorbereiding. Schoolbesturen, laat dat niet gebeuren!

Deel dit bericht

Meer nieuws over