Een school die een kind geen passend onderwijs kan bieden, moet voor het kind tijdelijk thuisonderwijs organiseren en betalen. Dat zei staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs in een uitzending van Zembla op 22 april.

Ieder(in) is blij met de uitspraak van de staatssecretaris. Het versterkt de postievan leerlingen en hun ouders. Thuisonderwijs is volgens de staatssecretaris mogelijk met een docent die aan huis komt,via onderwijs op afstand of door begeleiding van de ouders. ‘Als we de scholen verplichten om kinderen een passende plek te geven, dan vind ik het niet gek dat die scholen dat organiseren en dus ook betalen’, aldus Dekker.

Nog veel leerplichtige kinderen krijgen geen onderwijs

Uit cijfers van het ministerie van Onderwijs blijkt dat momenteel bijna 8.000 leerplichtige kinderen niet naar school gaan. Daarnaast zijn ongeveer 4.500 kinderen vrijgesteld van leerplicht omdat ze een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben. Dekker wees in Zembla op de speciale regelingen voor chronisch zieke kinderen. ‘Voor hoogbegaafde of autistische kinderen kunnen die ook gelden.’

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over