Mensen moeten centraal staan in de zorg en niet de regels. Het ministerie van VWS presenteerde op 22 mei een groot actieplan om overbodige regels in de zorg te schrappen. Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en Mind werkten mee aan het actieplan, (Ont)Regel de Zorg. Want schrappen van regels kan grote gevolgen hebben voor gebruikers van de zorg. Bovendien ervaren patiënten zelf ook regeldruk bij het aanvragen en organiseren van zorg.

Het plan, (Ont)regel de Zorg‚ van VWS bevat een apart ‘sectorplan‚ met 12 voorstellen om regeldruk voor patiënten en cliënten te verminderen. Mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben, moeten niet belast worden met onnodige bureaucratie. Gedoe over geld en organisatie moet aan, de achterkant‚ worden opgelost.

In het actieplan staan voorstellen om aanvraagprocedures te vereenvoudigen, overbodige terugkerende machtigingen en verklaringen te schrappen en bekendheid over cliëntondersteuning te vergroten. De acties moeten leiden tot het merkbaar verminderen van de regeldruk die cliënten en patiënten ervaren bij het regelen en ontvangen van hun zorg en ondersteuning.

Samen met Wij Staan Op heeft Ieder(in) hierover begin deze week nog een brief over minder regeldruk in de zorg naar de kamer gestuurd. Daarin doen wij drie aanbevelingen die bijdragen aan een betere positie van mensen met beperking of aandoening. We willen dat deze punten onderdeel worden van alle sectorplannen, zodat de administratieve rompslomp niet alleen afneemt voor uitvoerders, aanbieders en instanties, maar ook voor de mensen om wie het gaat.

Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en Mind blijven betrokken bij de uitwerking van het sectorplan en zullen de voortgang in de gaten houden. Ook blijven we betrokken bij de andere sectorplannen die deel uitmaken van het actieplan, (Ont)regel de Zorg.

De voorgestelde maatregelen kunnen gevolgen hebben voor patiënten en cliënten. Het is daarom belangrijk dat de stem van patiënten en cliënten ook bij de uitvoering van de andere sectorplannen wordt gehoord.

Bekijk hier het plan, (Ont)regel de Zorg‚ van VWS
Zie ook Schrappen in regels kan, maar verlies de patiënt niet uit het oog

Downloads:

1495_18-0370_Brief_Tweede_Kamer_minder_regeldruk_zorg.pdf – pdf (254 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over