Gebrek aan goed toegankelijke toiletten of rolstoelplaatsen in theaters: het blijft een probleem voor mensen met een lichamelijke beperking wanneer zij publieke plekken bezoeken. Dat blijkt uit het SCP-rapport ‘Lang niet toegankelijk, Ervaringen van Nederlanders met een lichamelijke beperking als spiegel van de samenleving’. Ieder(in) herkent helaas de conclusies.

Nog veel werk te verzetten

De wil om publieke plekken toegankelijk te maken is er wel, maar er is nog steeds te weinig kennis over wat mensen met een beperking nodig hebben. Ook speelt mee dat goed zicht op concrete aspecten van toegankelijkheid ontbreken. Het op tijd inzetten van ervaringsdeskundigheid kan daarbij helpen.

“Ontzettend pijnlijk”

Illya Soffer: “het SCP-rapport bevestigt het belang van een toegankelijke samenleving en maakt duidelijk dat er nog veel moet gebeuren. Dat zoveel mensen met een lichamelijke beperking zich onheus bejegend voelen door hun eigen gemeente, bijvoorbeeld bij het aanvragen van noodzakelijke voorzieningen en hulpmiddelen, dat vind ik echt ontzettend pijnlijk. Bijna 5 jaar na ratificatie van het VN-verdrag Handicap blijkt dat mensen met beperking nog altijd niet op voet van gelijkheid kunnen meedoen.”

Oproep Ieder(in): VN-verdrag opnemen in regeerakkoord

Ieder(in) doet een oproep aan het nieuwe kabinet om het VN-verdrag op te nemen in het regeerakkoord en de komende jaren, in samenspraak met de mensen om wie het gaat flinke stappen te zetten naar een toegankelijke samenleving voor iedereen.

Lees meer:

Deel dit bericht