Mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) lopen vaak tegen problemen aan op school of het werk. Hun beperking wordt niet goed en niet op tijd gezien in de klas of op de werkplek, blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Problemen voorkomen

Er moet op tijd aandacht zijn voor mensen met lvb. Dan kan ook de ondersteuning goed worden geregeld, door bijvoorbeeld de school of werkgever. Veel latere problemen kunnen daardoor worden voorkomen. Het SCP dringt aan op het verbeteren van signalering en ondersteuning, als voorwaarde voor mensen met een verstandelijke beperking om mee te doen in de samenleving.

Onderwijs, werkgevers en gemeenten beter samenwerken

In het rapport staat ook hoe het beter kan.

Een paar voorbeelden:

  • meer werken met vaste contactpersoon
  • mensen van de gemeente of andere instanties moeten meer kennis hebben van licht verstandelijke beperking
  • de werkplek moet goed geschikt zijn of gemaakt worden voor mensen met een lvb
  • betere samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en gemeenten

Corona: schooluitval en werkloosheid

Ook staat in het rapport wat de gevolgen van de corona-crisis kunnen zijn voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Onderwijs via de computer is voor veel mensen niet goed te doen. De kans dat zij voortijdig stoppen met school is groot.
Het Sociaal en Cultureel Planbureau denkt dat ook het vinden van werk voor mensen met een verstandelijke beperking nog veel moeilijker gaat worden.

De regering, gemeenten en scholen moeten snel meer aandacht besteden aan deze gevolgen van de corona-crisis voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Het rapport Meer Meedoen is hieronder te downloaden. Meer informatie is te vinden bij het Sociaal en Cultureel Planbureau: www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/09/01/meer-meedoen

Deel dit bericht