In de openbare ruimte vind je steeds vaker een ‘shared space’ of ‘gedeelde ruimte’. Een plaats die is ingericht zonder verkeersregels en verkeersborden. Door op elkaar te letten, regelen alle gebruikers zelf het verkeer. Wat bedoeld is als verfraaiing van de openbare ruimte is voor mensen met een beperking vaak juist een obstakel.

En een oplossing die niet voor iedereen veilig is, is geen oplossing. Om tot een structurele veilige oplossing te komen pleit Ieder(in) er bij de landelijke overheid voor om een actieplan openbare ruimte op te stellen. Shared space is een onderwerp dat bij uitstek geschikt is om mee te nemen in zo’n actieplan zodat de openbare ruimte alleen oplossingen kent die voor iedereen werken.

Voordat zo’n actieplan er is, is het belangrijk dat ervaringsdeskundigen worden betrokken bij de inrichting, uitvoering en evaluatie van lokale shared spaces. Voor belangenbehartigers die met herindeling van de openbare ruimte te maken krijgen biedt Ieder(in) een overzicht van voorwaarden waaraan gedacht moet worden bij de inrichting van een ‘gedeelde ruimte’.

Downloads:

20181218_Shared_Spaces_2018_12_14.docx – docx (69 KB)
20181218_Shared_Spaces_2018_12_14.pdf – PDF (124 KB)

Deel dit bericht