Tijdens de verkiezingen van 3 maart kunnen blinden en slechtzienden voor het eerst zelfstandig stemmen. De Kieslijsttelefoon leest kieslijsten van vijfentwintig gemeenten voor. En in drie gemeenten kunnen blinden en slechtzienden zelfstandig hun stem uitbrengen met de Stemhulp, een mal waarin het stemformulier wordt gelegd.

Het gaat om een proef van Viziris in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Kieslijsttelefoon

Slechtzienden, blinden en mensen met een ernstige leesbeperking kunnen de kieslijsten niet zelfstandig lezen. Als proef zullen voor het eerst via de Kieslijsttelefoon deze lijsten van 25 gemeenten telefonisch kunnen worden voorgelezen.

Vanaf nu kunnen slechtzienden en blinden en mensen met een leesbeperking bellen met de Kieslijsttelefoon: 0800-4444443. Na het ingeven van de postcode hoort men of de gemeente meedoet.

Stemhulp

In de gemeenten Renkum (stembureau Het Schild), Vught (stembureau de Vlasborg) en in Oosterhout (stembureau gemeentehuis) wordt een proef gedaan met de Stemhulp voor blinden en slechtzienden. Zij kunnen met een mal waarin door het stembureau het stemformulier wordt gelegd zelf via tellen de kolom en rij vinden van de lijst en kandidaat van hun keuze. De stemmer neemt het stemformulier uit de mal, vouwt het op en stopt het in de stembus. Op de mal heeft elke vijfde kolom en elke vijfde kandidaat een merkteken.

Tweede Kamer verkiezingen

Als de proef slaagt, zal Viziris het ministerie van BZK vragen om bij de Tweede Kamer verkiezingen van 9 juni de Stemhulp in alle stembureaus beschikbaar te stellen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over