Directeur Illya Soffer stelt dat gemeenten duidelijk moeten aangeven hoe zij omgaan met de persoonsgegevens die zij in het kader van de AWBZ hebben ontvangen. Ieder(in) heeft op BNR nieuwsradio aandacht gevraagd voor de privacy van mensen die vanaf 2015 hun zorg en ondersteuning van de gemeente zullen ontvangen.
Illya Soffer

Duizenden mensen die nu hun zorg nog via de AWBZ ontvangen, krijgen deze vanaf 2015 via hun gemeente. In juli zijn de gegevens van de mensen die het betreft al overgedragen naar gemeenten. Dit is nodig omdat de gemeenten de zorginkoop dit najaar moeten starten. Zij moeten bovendien de burgers die zij gaan ondersteunen zorgvuldig en tijdig informeren. Uit onderzoek van NRC Handelsblad blijkt helaas dat veel gemeenten niet duidelijk maken hoe zij omgaan met de gegevens en hoe zij deze gaan verwerken.

Zorgvuldig met gegevens

Illya Soffer: “Niemand weet echt wat er in gemeente met AWBZ-gegevens gebeurt. Dat is niet juist! Een zorgvuldig omgang met gegevens van kwetsbare mensen is uitermate belangrijk.”

In het interview pleit Soffer een duidelijk protocol voor de verwerking van persoonsgegevens. Het moet duidelijk zijn hoe de gemeente met gegevens omgaat en welke instantie welke gegevens mag raadplegen. Richtlijnen vanuit de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) helpen hierbij, maar gemeenten hebben een eigen verantwoordelijkheid om aan hun burgers uit te leggen hoe zij met gevoelige informatie omgaan.

Regie VWS en Binnenlandse Zaken

Vera Bergkamp, Kamerlid van D66, deelt de zorg van Ieder(in). Gemeenten hebben nog vier maanden om dit onderwerp goed te regelen. Bergkamp vindt dat VWS en Binnenlandse Zaken hier meer regie op moeten voeren. D66 zal het onderwerp tijdens het algemeen overleg op 8 oktober nadrukkelijk aan de orde stellen.

Geluidsfragment vraaggesprek met Illya Soffer op BNR Nieuwsradio

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over