Wat mag er nu wel en niet bij speciaal vervoer, zoals Valys, de regiotaxi en leerlingenvervoer? Het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft daar nu duidelijkheid over gegeven. Het heeft  twee vervoersprotocollen vastgesteld. Met de protocollen kunnen deze vormen van vervoer weer opstarten. Dat zal uiterlijk 8 juni gaan gebeuren, aldus de KNV.

Sectorprotocol veilig zorgvervoer

Zorgvervoer is een randvoorwaarde om mee te kunnen doen voor iedereen die niet zelfstandig naar onder andere onderwijs, arbeid of dagbesteding kan reizen. Hieronder vallen het regiotaxi vervoer, Wmo vervoer, Valys vervoer, ziekenvervoer, WSW vervoer en vervoer naar de dagbesteding. In het Sectorprofiel veilig zorgvervoer staat beschreven aan welke voorwaarden dit vervoer vanaf nu moet voldoen:

  • Iedereen zonder klachten kan vervoerd worden en de chauffeur kan handelingen, zoals het vastdoen van de gordel, op de reguliere manier uitvoeren.
  • Bij het vervoer wordt zoveel mogelijk een vaste samenstelling gehanteerd. Waar de afstand tussen iedereen in het voertuig minimaal 1,5 meter is, zijn geen aanvullende maatregelen nodig.
  • Als het niet mogelijk is om 1,5 meter aan te houden, gebruikt de chauffeur een chirurgisch mondkapje en de reiziger een niet-medisch mondkapje.
  • Het vervoer van volwassenen is gemaximeerd op 2 reizigers in een auto en 4 in een bus. Voor reizigers onder de 18 geldt geen maximum per voertuig.
  • Wanneer een reiziger vanwege een beperking geen mondkapje kan dragen of niet met andere reizigers vervoerd kan worden, biedt het protocol ruimte voor maatwerk, zoals bijvoorbeeld solovervoer. Bij het vervoer naar dagbesteding is het gebruik van een mondkapje voor de reiziger vrijwillig.

Sectorprotocol veilig leerlingenvervoer en veilig vervoer naar kinderopvang

Ook is er een sectorprotocol opgesteld om kinderen en leerlingen weer veilig naar onderwijs en opvang te vervoeren. Dit protocol is van toepassing op het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, de buitenschoolse opvang, het voortgezet speciaal onderwijs en de kinderdienstcentra’s.  Het vervoer naar deze voorzieningen moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Iedereen zonder klachten kan vervoerd worden en zoveel mogelijk in vaste samenstelling.
  • Als in een voertuig tussen chauffeur en kinderen/leerlingen, of tussen meerdere kinderen/leerlingen onderling, minimaal 1,5 meter in acht is te nemen, zijn er geen extra maatregelen nodig.
  • Als het niet mogelijk is om minimaal 1,5 meter in acht te nemen in het voertuig, gebruikt de chauffeur een chirurgisch mondkapje en de kinderen/leerlingen een niet-medisch mondkapje.
  • Als leerlingen/kinderen in de leeftijd van het speciaal (basis) onderwijs tegelijk met kinderen/ leerlingen in de leeftijd van het voortgezet speciaal onderwijs worden vervoerd, dragen de kinderen/leerlingen in de leeftijd van het speciaal (basis) onderwijs geen mondkapje. De kinderen/leerlingen in de leeftijd van het voortgezet speciaal onderwijs dragen een niet-medisch mondkapje.

Vinger aan de pols

Ieder(in)is blij dat er duidelijkheid is gekomen vanuit het RIVM en de sector over hoe het vervoer weer zo goed en verantwoord mogelijk op kan starten. Natuurlijk houden wij vinger aan de pols of het protocol ook het gewenste effect heeft. Wij zullen met name in de gaten houden of reizigers die geen mondkapje kunnen dragen door hun beperking het maatwerk krijgen waar ze recht op hebben. De protocollen kunnen worden aangepast als ervaringen in de praktijk er op wijzen dat iets niet werkt of anders moet. Of wanneer besluiten vanuit de Rijksoverheid iets anders vragen.

Mocht u dus toch in de knel komen met uw vervoer, meld dit dan bij ons meldpunt zodat wij deze signalen mee kunnen nemen. Het meldpunt kunt u bereiken via 085-4007022 of meldpunt@iederin.nl

Voor de volledige informatie kunt u hieronder het protocol voor zorgvervoer downloaden.
Verder treft u daar ook het protocol aan voor leerlingenvervoer en kinderopvangvervoer.

Deel dit bericht

Meer nieuws over