Gemeenten moeten langduriger indicaties voor jeugdzorg afgeven aan jongeren als duidelijk is dat ze voor langere tijd zorg nodig hebben. Deze urgente oproep doet staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS, jeugdzorg) in een brief aan alle jeugdwethouders. Ieder(in) is blij dat ons pleidooi voor langduriger indicaties nu gehoor vindt.

Ieder(in) pleit al lang voor langlopend beschikken voor kinderen en gezinnen, bij wie sprake is van een levensbrede, chronische of langdurige zorgvraag. De korte beschikkingen zijn een ‘fikse doorn in het oog’, schrijft directeur Illya Soffer maandag op LinkedIn.

‘Juist als er een flinke zorgvraag is, en ouders chronisch overbelast zijn, moeten gemeentelijke beschikkingen lang genoeg lopen, om tot een duurzaam evenwicht in een zorgintensief gezin te komen. Nu moeten ouders vaak elke paar maanden (!) opnieuw een aanvraag doen. Steeds weer moeten ze knokken voor voldoende ondersteuning en rust in de tent. Terwijl het autisme of de verstandelijke beperking, ècht niet voorbijgaan in die paar maanden.’

Lees meer bij Binnenlands Bestuur: Blokhuis wil lange indicaties jeugdzorg

Deel dit bericht