Gemeenten zijn vanaf 1 januari verplicht om onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden binnen de nieuwe Wmo. MEE Nederland heeft deze week brandbrieven gestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer, omdat veel gemeenten hierover nog geen goede afspraken hebben gemaakt. Ieder(in) vindt dit een belangrijk signaal en doet een dringend beroep op de staatssecretaris om garanties te geven dat onafhankelijke cliëntondersteuning op 1 januari 2015 in alle gemeenten echt is geregeld.

MEE signaleert in de brieven dat in slechts 37% van de gemeenten afspraken zijn gemaakt in het college. Maar zelfs daar voldoen de afspraken vaak niet aan de gestelde voorwaarden in de Wmo. Uitvraag onder de lokale leden van Ieder(in) leert dat het onderwerp bij de meeste gemeenten wel op de agenda staat, maar dat concrete afspraken vaak nog in voorbereiding zijn of nog niet zijn vastgelegd.

Wettelijke vereisten

Dit betekent dat de tijd begint te dringen. Eigenlijk hadden gemeenten al voor 1 mei bekend moeten maken welke afspraken ze met MEE hebben gemaakt. En het ministerie van VWS heeft onlangs aan de gemeenten laten weten dat onafhankelijke cliëntondersteuning uiterlijk 1 november echt geregeld moet zijn.

Het doel van snelle afspraken met MEE is om de continuïteit van cliëntondersteuning te waarborgen voor mensen met een beperking. Dit is de groep waar veel veranderingen op af komen en waarin MEE is gespecialiseerd. Gemeenten zullen overigens op basis van de wettelijke vereisten ook (opnieuw) moeten kijken hoe ze cliëntondersteuning vormgeven voor andere doelgroepen.  Zoals ouderen, cliënten uit de ggz, daklozen en verslaafden. Cliëntondersteuning kan zowel door professionele organisaties  als door familie, vrienden of vrijwilligers worden geboden

Eigen regie

Ieder(in) heeft steeds geijverd voor onafhankelijke en kosteloze cliëntondersteuning binnen de nieuwe Wmo, omdat dit de eigen regie van cliënten bevordert.  Belangrijk is wel dat die onafhankelijkheid echt wordt gewaarborgd. De cliënt moet er dus op kunnen vertrouwen dat de cliëntondersteuning die geboden wordt volledig onafhankelijk is van het besluit dat de gemeente uiteindelijk neemt over de toekenning van een maatwerkvoorziening of PGB.

Wijkteams

Inmiddels is duidelijk dat in een aantal gemeenten de cliëntondersteuning onderdeel wordt van het wijkteam. Plaatselijke belangenbehartigers vragen zich hierbij af of de onafhankelijkheid dan niet in het gevaar komt. Gezien ook de brief van MEE Nederland maakt Ieder(in) zich vooral zorgen over de daadwerkelijke borging van onafhankelijkheid, de keuzevrijheid voor cliënten en de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning tijdens de onderzoeksfase.  Ieder(in) vindt dat de vrijheid van gemeenten om de cliëntondersteuning vorm te geven niet ten koste mag gaan van de wettelijke vereisten.

Bent u plaatselijke belangenbehartiger of zit u in de Wmo-raad? Bekijk dan dit factsheet om te zien hoe u eraan kan bijdragen dat cliëntendersteuning goed wordt opgepakt door uw gemeente.

Meer over Zorg
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over