Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur & Media stuurde op donderdag 10 november een brief over toegankelijke Cultuur aan de Tweede Kamer. Hierin staan goede voorstellen om toegankelijkheid van de culturele sector voor mensen met een beperking te vergroten en verbeteren. De brief is ook een goed voorbeeld voor andere bewindspersonen omdat deze in eenvoudige taal is omgezet en een uitleg geeft over welke termen zij gebruikt.  
Illustratief: jonge vrouw met spasme in een rolstoel met een vriendin op weg naar een museum.

Kennispunt toegankelijkheid voor culturele sector 

De Staatssecretaris zegt dat zij ‘versnipperde kennis over toegankelijkheid in de culturele sector bij elkaar gaat brengen’ in een kennispunt toegankelijkheid. We gaan graag in overleg met haar om samen met leden, netwerkpartners en ervaringsdeskundigen bij te dragen aan dit kennispunt. Een andere goede stap vindt Ieder(in) dat de Code Diversiteit en Inclusie minder vrijblijvend wordt.

Audiodescriptie in de mediawet 

Helaas maakt de brief niet duidelijk hoe zij gaat regelen dat er meer televisieprogramma’s met audiodescriptie komen. Ieder(in) vindt dit jammer. Audiodescriptie is een gesproken beschrijving van wat er op het (beeld)scherm te zien is voor mensen met een visuele beperking.  Samen met belangenorganisaties en kennis- en expertise organisaties zien wij graag dat zij audiodescriptie – net als ondertiteling voor doven en slechthorenden – in de Mediawet opneemt. We gaan hierover verder in gesprek met de Staatssecretaris.  

Kamervragen 

Bij de behandeling van de brief stelden Kamerleden Lucille Werner en Lisa Westerveld vragen over toegankelijkheid. Het is mooi dat de Kamer aandacht heeft voor toegankelijke Cultuur. Mevrouw Westerveld liet een voorbeeld zien hoe je een schilderij toegankelijk maakt voor blinden en slechtzienden. Mevrouw Werner vroeg naar fysieke toegankelijkheid van culturele instellingen. Werner diende ook een motie in waarin zij de staatssecretaris verzoekt om een handreiking fysieke toegankelijkheid cultuur. Deze motie is aangenomen. De staatssecretaris moet hiermee aan het werk en komt met een voorstel voor deze handreiking voor de zomer.    

Meer informatie: 

Deel dit bericht