De CG-Raad en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) hebben gezamelijk een standpunt ingenomen over voorkeursbeleid bij biologische medicijnen. Dit hebben zij verwoord in een brief aan het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Kort samengevat luidt de visie van CG-Raad en NPCF: voorkeursbeleid alleen toepassen als er echt geen risico is voor de gebruiker.

Het CVZ adviseert de minister van Volksgezondheid over zaken die vallen binnen het aandachtsgebied, zorgverzekeringen. De CG-Raad en NPCF reageren met hun brief op het advies van CVZ over preferentiebeleid bij biologische medicijnen. Preferentiebeleid houdt in dat een bepaald medicijn wordt aangewezen om voor vergoeding door verzekeraars in aanmerking te komen.

Het CVZ adviseert de minister onder meer dat preferentiebeleid bij biologische medicijnen toegepast kan worden bij nieuwe gebruikers. Hiermee zijn de CG-Raad en de NPCF het eens.

Alleen medische redenen

CVZ zet in het advies aan de minister ook de deur open naar verdergaande toepassing van preferentiebeleid bij biologische medicijnen. Volgens het advies van CVZ kan ook aan gebruikers die al langer baat hebben bij een bepaald biologisch middel een ander (preferent) middel worden voorgeschreven. Op dit punt zijn de CG-Raad en de NPCF het absoluut oneens met het CVZ. Beide organisaties leggen in hun brief aan het CVZ uit waarom dit geen goed idee is. Omzetting naar een ander biologisch middel kan risico’s met zich meebrengen voor de gebruiker. CG-Raad en NPCF vinden dan ook dat omzetting alleen kan als er strikt medisch noodzakelijke redenen voor zijn.

Geen onnodig dure medicijnen

De doelmatigheid van het gebruik van biologische medicijnen moet voorop staan volgens CG-Raad en NPCF. Dus er moet bij een keuze voor een medicijn allereerst worden gekeken naar de voordelen die de gebruiker ervan ondervindt. Het voorschrijven van onnodig dure medicijnen kan hierbij worden vermeden. Uitgangspunt bij het voorschrijfbeleid moet volgens CG-Raad en NPCF luiden: goedkoop als het kan en duur als het moet.

Deel dit bericht

Meer nieuws over