In het stadhuis van Almere is maandag 22 september de startbijeenkomst van het voorlichtingsprogramma Zorg Verandert. Ieder(in) is penvoerder van het programma, waarin tien cliëntenorganisaties samenwerken. Het doel is om mensen wegwijs te maken in alle veranderingen in de zorg waar zij vanaf 2015 mee te maken krijgen. 'Zorg Verandert';organiseert in 2014 en 2015 circa 500 bijeenkomsten verspreid in het land. Ook voert het programma een monitor uit naar de effecten van de veranderingen in de langdurige zorg. Het ministerie van VWS ondersteunt het programma.

Per 1 januari 2015 verandert de langdurige zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen er taken bij in de zorg en ondersteuning. Dat heeft mogelijk gevolgen voor ouderen en chronisch zieken en voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische aandoening. Voortaan wordt bekeken welke professionele zorg en ondersteuning zij écht nodig hebben. En naar wat mensen zelf kunnen en wat hun nabije omgeving kan bijdragen. Programma Zorg Verandert helpt zorgvragers hun weg te vinden in alle veranderingen. Dit is niet morgen al geregeld: het vierjarige programma wordt gefaseerd uitgevoerd, te midden van dynamische omstandigheden. Zorg Verandert werkt nauw samen met partnerorganisaties en vrijwilligers en zoekt verbinding met belanghebbenden, zoals gemeenten en zorgaanbieders.

Concrete ondersteuning in de buurt

Het programma gaat in 2014 en 2015 de dialoog aan met mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, én met hun omgeving, zoals mantelzorgers en vrijwilligers. Dit gebeurt in groepsbijeenkomsten in provincies en regio‰’s. En, nog dichterbij, in buurten en wijken. In deze huiskamerbijeenkomsten behandelt Zorg Verandert ieders vragen, twijfels en behoeften ten aanzien van de nieuwe invulling van zorgbehoeften. Samen wordt gekeken naar passende keuzes en oplossingen. Praktijkvoorbeelden, informatie, tips en adviezen worden onder meer gedeeld in een online kennisbank en vertaald naar een praktische toolkit die voor iedereen beschikbaar is.

Ervaringen delen

Via het Signaalpunt op de website www.zorgverandert.nl kunnen mensen persoonlijke ervaringen delen. Ook in bijeenkomsten en panels brengt het programma in kaart hoe de veranderingen verlopen en of mensen niet in de problemen komen. Belangrijke signalen worden doorgegeven aan het ministerie van VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), zorgverzekeraars en cliëntorganisaties. De signalen worden ook besproken in het zogenoemde ‰’cockpitoverleg over de langdurige zorg‰’. Hier maken de staatssecretaris van VWS, zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten en patiënten- en gehandicaptenorganisaties afspraken over de veranderingen in de langdurige zorg.

12 provinciale bijeenkomsten

De bijeenkomst in Almere is de eerste van 12 provinciale bijeenkomsten: één in elke provincie. Deze zijn bedoeld voor mensen met een zorgvraag én hun omgeving, zoals mantelzorgers, vrijwilligers, belangenbehartigers en cliëntondersteuners. In presentaties en workshops worden de deelnemers bijgepraat over de veranderingen in de langdurige zorg en vooral over de effecten hiervan. Ook wordt globaal gekeken naar mogelijke kansen en oplossingen. De deelnemers gaan hierover met elkaar in gesprek. Na afloop weten zij beter wat er leeft en speelt. En hebben zij enkele handvatten voor hun eigen situatie.

Presentaties en workshops

Tijdens de startbijeenkomst in Almere zijn er presentaties van Marlies Kamp (plaatsvervangend hoofd decentralisatie begeleiding naar Wmo, van het ministerie van VWS), Illya Soffer (directeur van Ieder(in) en penvoerder van Zorg Verandert) en Cor Langedijk (programmaleider van Zorg Verandert). Na het plenaire gedeelte vinden tijdens de bijeenkomst vier workshops plaats. De thema‰’s: ‰’Versterk uw sociale netwerk‰’, ‰’Maak uw plan‰’, ‰’Vraag maar raak!‰’ en ‰’Meedoen aan Zorg Verandert‰’.
Meer informatie: www.zorgverandert.nl/provincialebijeenkomsten

10 cliëntenorganisaties werken samen in Zorg Verandert

Programma Zorg Verandert wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband van Ieder(in), LPGGz, CSO, LOC, LSR, Mezzo, MEE, Koepel Wmo-raden, Zorgbelang Nederland en Per Saldo. Het ministerie van VWS ondersteunt het programma.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over