Door de inzet van hulpmiddelen kunnen mensen met een beperking meedoen aan de maatschappij. Hulpmiddelen zijn dan ook van onschatbare waarde.  Vanaf 11 april start hulpmiddelen branchevereniging Firevaned een campagne om in plaats van het woord hulpmiddel, het woord ‘doemiddel’ te gaan gebruiken. Zodat er meer bewustwording ontstaat over de gezondheidswinst, impact en maatschappelijke waarde van hulpmiddelen. 
Drie paars-roze animatiefiguren zitten in een kantooromgeving ieder achter een eigen beeldscherm. Eén van hen zit in een rolstoel en heeft een koptelefoon met microfoon op. In de hoek rechtsonder staat in het groen: "Eigenwaarde is onbetaalbaar". Op de achtergrond staan dossierladekasten.

Ieder(in) ondersteunt deze campagne omdat wij het belangrijk vinden dat mensen de hulpmiddelen kunnen krijgen die ze nodig hebben. Een passend hulpmiddel is geen luxe, maar een voorwaarde voor kwaliteit van leven.Het moet vanzelfsprekend zijn om zonder gedoe een functioneel hulpmiddel te krijgen. Dat is belangrijk voor de mensen om wie het gaat en financiers en leveranciers moeten hier steeds aan blijven werken.

Hulpmiddelen zijn een noodzakelijke voorwaarde

In het VN-Verdrag handicap staat dat mensen zelfstandig moeten kunnen wonen en leven en gelijkwaardig mee moeten kunnen doen. Passende en functionele hulpmiddelen zijn voor veel mensen met een beperking of een chronische aandoening een belangrijke voorwaarde. In de zorg en ondersteuning, om naar school of werk te kunnen gaan en in de vrije tijd.

Het is belangrijk dat gebruikers en hun naasten bij de toegang, levering en onderhoud van hulpmiddelen echt centraal staan en dat hun behoefte voorop staat. Benut hierbij ook de kennis van professionals, betrokken ergotherapeut of revalidatiecentrum. Wij hopen dat de campagne bijdraagt aan een verbetering van de bestaande uitvoeringspraktijk. En dat door de campagne nieuw beleid voor de lange termijn tot stand komt, dat zorgt dat mensen passende en functionele hulpmiddelen krijgen.

Want ondanks het landelijk normenkader hulpmiddelen zien wij nog vrijblijvendheid in het toepassen van de afspraken en grote verschillen in de uitvoering. Wij krijgen bij Ieder(in) nog steeds meldingen dat mensen juist bij complexe aanvragen moeilijk hulpmiddelen kunnen krijgen. Wij willen dat de bestuurlijke afspraken die eerder met alle betrokken partijen en de Minister zijn gemaakt verbetering brengen en echt leiden tot een merkbaar betere uitvoering.

Bekijk hier de campagne en teken het pleidooi om het woord hulpmiddel te vervangen door doemiddel.

Deel dit bericht

Meer nieuws over