Door de invoering van de Participatiewet en de wet banenafspraak worden grote groepen mensen met een arbeidsbeperking uitgesloten. Zij maken minder in plaats van meer kans op het vinden van een baan. Steeds meer mensen twijfelen aan de werking van de Participatiewet. De afgelopen dagen werden in de media en in de Tweede Kamer veel vraagtekens geplaatst bij de banenafspraak van staatssecretaris Klijnsma.

Op 29 oktober was er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over de Participatiewet. Verschillende Kamerleden concludeerden dat het vergroten van de kansen van alle mensen met een arbeidsbeperking voorop moet staan, in plaats van bureaucratische systemen. De afspraken zijn te ingewikkeld en werken niet. Het beschut werk komt niet van de grond.

Twijfels over effecten Participatiewet nemen toe

Niet alleen in de Tweede Kamer wordt kritisch tegen de Participatiewet aangekeken. Ook in kranten, op de TV en op internet was er de afgelopen dagen veel aandacht voor de negatieve effecten van de wet. Op 26 oktober gingen staatssecretaris Klijnsma en Illya Soffer, directeur van Ieder(in), in Nieuwsuur met elkaar in debat. Terwijl Klijnsma vast bleef houden aan de afbakening van de banenafspraak, benadrukte Soffer dat mensen aan het werk willen, dat werkgevers willen, maar dat bureaucratische systemen van het UWV en gemeenten hierbij vaak in de weg staan.

De huidige afbakening van de doelgroep van de banenafspraak (de 125.000 extra banen in ruim 10 jaar) werkt niet. Bijvoorbeeld mensen met een arbeidshandicap die per uur meer dan het minimumloon verdienen, maar slechts parttime kunnen werken en boven het minimumloon uitkomen, tellen niet mee voor de banenafspraak. Heel veel mensen zitten in deze situatie en maken minder kans op werk!

Door verruiming van de doelgroep en het , gewogen quotum‚ wordt de werking van de Participatiewet verbeterd. Bij het gewogen quotum tellen moeilijk te plaatsen mensen extra zwaar mee voor de banenafspraak. Meer hierover leest u in de onderstaande brief en bijlage.

Meer informatie

Brief, Inbreng AO Participatiewet 29 oktober‚
Bijlage bij brief, Inbreng AO Participatiewet 29 oktober‚
Eindrapport Gevolgen Wet Banenafspraak Regioplan

Downloads:

824_15-0122_Brief_tbv_AO_Participatiewet_29_oktober_2015.pdf – PDF (118 KB)
825_15-0122_Bijlage_Gewogen_baanafspraak_en_quotum.pdf – PDF (77 KB)
828_15062-eindrapport-Gevolgen_Wet_Banenafspraak-Regioplan-7sep15.pdf – PDF (1 MB)

Deel dit bericht