Ieder(in) roept de Eerste Kamer op om morgen te stemmen voor de uitbreiding van Artikel 1 van de Grondwet met de grondslag handicap. Hiermee krijgt discriminatie op grond van een beperking extra aandacht, net als discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. Het wetsvoorstel van Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks) wordt morgen in de plenaire vergadering besproken.
decoratief.

Behalve ‘handicap’ willen D66, PvdA en GroenLinks ook ‘seksuele gerichtheid’ expliciet als discriminatiegrond opnemen in Artikel 1 van de Grondwet.

Stevige verankering in de wet is kroon op onze lobby

Ieder(in) lobbyt al 10 jaar om meer werk te maken van de strijd tegen discriminatie op grond van een handicap. Discriminatie op grond van handicap is al verboden, o.a. door de Wet Gelijke Behandeling op basis van handicap of chronische ziekte. Internationaal geldt het VN-verdrag Handicap waarin de rechten van mensen met een handicap zijn vastgelegd. Desondanks worden mensen met een beperking vaak belemmerd in het volwaardig deelnemen aan het maatschappelijke leven.
Door de grondslag handicap in Artikel 1 van de Grondwet toe te voegen krijgt de wetgever een belangrijke aanmoediging om de positie van mensen met een beperking blijvend te verbeteren en te versterken.

Geen extra vertraging

Ieder(in) is blij dat het voorstel nu voor de verkiezingen van maart in de Eerste Kamer komt. Hierdoor kan het proces doorgaan zonder extra vertraging.

 

Deel dit bericht