Vandaag roept Ieder(in) de Kamer op om te stemmen voor de uitbreiding van artikel 1 van de grondwet met de grondslag handicap. Hiermee komt discriminatie op grond van een beperking gelijk te staan met discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. Het wetsvoorstel van Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks) wordt vandaag in de plenaire vergadering besproken.

Inclusief is gelijke kansen

Handicap is een vaak genoemde discriminatie grond. Het aantal meldingen dat binnenkomt bij de anti-discriminatie-bureaus en het College voor de Rechten van de Mens neemt zelfs toe. Des te belangrijker is de verankering van de grondslag handicap in artikel 1 van de Grondwet. Dat maakt duidelijk dat discriminatie verboden is en mensen op alle gebieden dezelfde rechten hebben, ook als zij een beperking of chronische ziekte hebben. Ieder(in) ondersteunt dit voorstel van harte en blijft zich inzetten voor een samenleving waar er voor iedereen plek is en discriminatie in de kiem wordt gesmoord.

Grondwetswijziging is een lange procedure

Grondwetswijziging is een lange procedure. Het wetsvoorstel dat vandaag wordt besproken, werd in 2010 ingediend door de voormalig Kamerleden Boris van der Ham (D66), Naïma Azough (GL) en Anja Timmer (PvdA). Het voorstel moet eerst met een gewone meerderheid worden aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Na verkiezingen wordt het voorstel opnieuw behandeld, en dan moet het met een twee derde meerderheid worden aangenomen. Het eerste deel van de behandeling vond plaats op donderdag 5 december 2019.

Behalve ‘handicap’ willen D66, PvdA en GroenLinks ook ‘seksuele gerichtheid’ expliciet als discriminatiegrond opnemen in artikel 1 van de Grondwet.

Deel dit bericht