De Tweede Kamer zou vandaag - 19 januari - stemmen over het VN-verdrag. Naar dit moment keken veel mensen met een beperking, belangenbehartigers en andere betrokkenen uit. Vrijwel direct na de start van de plenaire behandeling van het VN-verdrag werd duidelijk dat een meerderheid in de Kamer voor uitstel van de stemmingen is.

Een meerderheid van de betrokken Kamerleden gaf aan meer tijd nodig hebben om tot een zorgvuldige besluitvorming te komen. Zij willen nu bij voorkeur op donderdag 21 januari stemmen en uiterlijk in de week van 25 januari.

Tijdens de aankomende stemmingen wordt over het verdrag, amendementen en moties gestemd. Hieronder treft u onder andere een actueel overzicht aan van de relevante amendementen die betrekking hebben op het VN-verdrag.

Meer informatie

Overzicht van amendementen VN-verdrag
Video met uitleg over het VN-verdrag
Nieuwsbericht 15-01-2015
Nieuwsbericht 13-01-2015

Deel dit bericht

Meer nieuws over