Het corona-crisisplan van het UWV staat zorgvuldige beoordeling van de arbeidsongeschiktheid in de weg. Keuringen via de telefoon of videobellen zouden volgens Steungroep ME en Arbeidsongeschikten alleen mogen plaatsvinden met instemming van alle betrokkenen. De steungroep dringt aan op noodmaatregelen en geeft tips voor mensen die vanwege de corona-crisis telefonisch gekeurd moeten worden.

ME- en CVS-patiënten vinden onder normale omstandigheden al vaak dat zij niet zorgvuldig beoordeeld worden. De Steungroep vindt dat als noodmaatregel bij vertraging van de behandeling van een WIA- of Wajong-aanvraag, een voorlopige uitkering zonder terugbetalingsverplichting moet worden toegekend. Dit ligt in de lijn van de financiële noodmaatregelen voor andere groepen.

De vakbonden FNV, CNV en VCP hebben een brandbrief naar de minister en de staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd. Steungroep ME en Arbeidsongeschikten onderschrijft deze brief. In de brief stellen de vakbonden onder andere het volgende voor:

  • Als beoordeling bij Wajong, Ziektewet en WIA op afstand niet mogelijk is: tijdelijk een uitkering voor volledige arbeidsongeschiktheid toekennen, die na een latere beoordeling en definitieve beslissing niet teruggevorderd wordt.
  • Verlenging van de periode van loondoorbetaling bij ziekte met de periode waarin vertraging van de re-integratie is opgelopen doordat werkgever en werknemer door de corona-crisis niet aan hun verplichting konden voldoen. Het UWV zou het loon over deze verlenging aan de werkgever moeten vergoeden.
  • Als werknemers in het tweede ziektejaar door de coronacrisis niet de mogelijkheid krijgen om te re-integreren: de overheid moet hun eventuele inkomensverlies door een lagere percentage loondoorbetaling (naar 90, 80 of 70%) compenseren.
  • Werknemers die door het opvolgen van de RIVM-instructies niet kunnen werken niet behandelen als werklozen, maar als mensen die zich terecht hebben ziek gemeld.
  • Verlenging van de WW-duur tot aan de zomer, of zo nodig langer. Duidelijke versoepeling van de sollicitatieplicht.
  • Participatiewet: versoepeling van de sollicitatieplicht en de tegenprestatieplicht en landelijke duidelijkheid daarover. Tijdelijk niet toepassen van de kostendelersnorm, zodat er geen drempel is om tijdelijk voor mensen te zorgen op hetzelfde adres.

Signaal meenemen naar corona-crisisoverleg

Ieder(in) brengt het signaal over de negatieve gevolgen van het telefonisch keuren in bij het wekelijks overleg ‘Algemeen gehandicaptenbeleid’ dat in het kader van de corona-crisis is ingesteld. En we benaderen onze contacten bij het ministerie van SZW om het signaal door te geven en te vragen om een oplossing.

Lees de websiteberichten Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

Trouw: UWV-artsen: Via de telefoon bepalen of iemand wel of niet kan werken, niet mogelijk

Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid is lid van Ieder(in)

Deel dit bericht