Leestijd +/- 4 min

Voorkom dat mensen met een arbeidsbeperking nog verder op achterstand komen door de coronacrisis en de recessie. Deze oproep doet Ieder(in) aan de Tweede Kamerleden en het kabinet die vandaag debatteren over de steunmaatregelen en het behoud van banen.

Veel mensen met een arbeidsbeperking hebben een tijdelijk of flexcontract en vrezen voor hun baan, of ze zijn die door de coronacrisis al verloren. Opnieuw werk vinden is voor veel mensen met een arbeidsbeperking nog altijd minder gemakkelijk en in deze crisis een bijna onmogelijke opgave.

In het Kamerdebat vandaag zal het naast economische steun aan bedrijven, ook gaan over het behoud van banen. Daarbij is meer aandacht nodig voor de zeer onzekere positie van mensen met een arbeidsbeperking. Een eerdere motie van Kamerlid Krol vraagt om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt extra te beschermen. Deze motie is Kamerbreed aangenomen.

Het opheffen van de ontslagboete zoals het kabinet dit wil, is een risicovolle wijziging voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij behoren tot de groepen die het eerst hun werk verliezen. Daarnaast zijn er veel ZZP’ers met een arbeidsbeperking die niet worden geholpen met het bestaande noodpakket.

Ieder(in) vraagt daarom het volgende aan de politieke partijen:

Verleen financiële steun aan zzp’ers met een arbeidsbeperking

Veel ZZP’ers komen niet in aanmerking voor de regeling voor zelfstandigen (Tozo), omdat zij niet het urencriterium halen (minimaal 1225 uren). Door de grilligheid van de arbeidsbeperking of door een medische urenbeperking halen zij deze ureneis niet. Deze mensen werken wél naar hun volste vermogen en verdienen daarom ook net als anderen compensatie. Uit het VN-verdrag Handicap vloeit dat er gelijke kansen zijn voor mensen met een arbeidsbeperking en dat zij niet op achterstand worden gezet door de maatregelen.

Passende re-integratietrajecten

Re-integratietrajecten gaan gewoon door, terwijl vacatures massaal worden ingetrokken. Mensen willen werken, maar moeten daarvoor wel een eerlijke kans krijgen. Geef mensen de mogelijkheid om hun re-integratietraject in overleg te verlengen of uit te stellen. Daarnaast komen bij Ieder(in) signalen binnen over keuringen die op afstand plaatsvinden, waardoor werknemers zich niet voldoende gehoord voelen.

Een van de signalen: “Het UWV maakt geen uitzonderingen in de coronacrisis. Er moet gewoon hard gewerkt worden, terwijl de vacatures, laat staan sollicitatiegesprekken bij werknemers wél op een laag pitje staan! Grote kans dat ik geheel onvrijwillig word afgekeurd, terwijl ik nog volop in herstel zit.”

Houd ondersteuning op werk overeind, ook bij wisselen van baan

Het crisispakket gaat uit van de flexibiliteit van werknemers. De overheid verwacht dat zij sneller naar een andere sector overstappen. ‘De ondersteuning en voorzieningen van mensen met een beperking moeten soepel kunnen worden meegenomen als zij van baan veranderen. Ondersteuning en/of voorzieningen die noodzakelijk zijn om te kunnen werken mogen niet stopgezet worden bij wisselen van werk of door bureaucratie’, laat Ieder(in) weten.

Monitor de positie van mensen met een arbeidsbeperking

Zorg dat er inzicht komt in hoe mensen met een arbeidsbeperking worden geraakt door de coronacrisis. Om tot een compleet beeld te komen is het van belang om ook onderzoek in te stellen naar mensen met een arbeidsbeperking die in de standaard rapportages niet aan bod komen.

Mensen moeten kunnen kiezen voor veiligheid

Ieder(in) ontvangt signalen van mensen die behoren tot de risicogroep, maar toch moeten komen werken omdat de werkgever beoordeelt dat zij geen risico zouden lopen. Daarnaast zijn er ook veel mensen die moeten werk terwijl zij een partner hebben in de risicogroep. Zij nemen vrije dagen op uit angst voor besmetting en om te voorkomen dat hun partner in gevaar komt.

Dit levert veel stress, spanningen op de werkvloer en mogelijk burn-outs op in de nabije toekomst. Deze mensen staan voor onmogelijke dilemma’s.

Signaal Meldpunt Ieder(in): “Als mijn man naar zijn werk gaat en besmet raakt dan krijg ik het ook met allerlei ernstige gevolgen van dien. Waarom is er geen regeling voor ons? De ministers roepen steeds dat zij de kwetsbare groep willen beschermen, waar blijft die bescherming dan?”

‘Bied mensen de mogelijkheid om een verklaring van een (bedrijfs)arts of specialist te vragen, die bevestigt dat zij thuis moeten werken/blijven vanwege de kwetsbare situatie henzelf of van een huisgenoot. Dit biedt mensen met een arbeidsbeperking en hun naasten zekerheid om te kunnen zorgen en werken met doorbetaling van loon’, stelt Ieder(in) voor.

Het plenaire debat in de Tweede Kamer over de economische crisismaatregelen staat gepland om 11 uur.

Deel dit bericht

Meer nieuws over