Stichting Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland organiseert 25 september samen met Zorgbelang Noord-Holland en het Platform Vrijwilligershulp het vrijwilligerssymposium, Ruimte voor ontmoeting.

Uitgangspunt van het symposium is dat kwetsbare burgers niet in de kou mogen staan en dat vrijwilligers onder verantwoordelijkheid van professionals bepaalde taken kunnen uitvoeren, zodat ze mantelzorgers kunnen ontlasten. Dit vraagt een andere oplossing van professionals. Namelijk dat ze vrijwilligers meer coachen.

Voor wie?

Het symposium is bestemd voor onder meer Wmo-raden, cliëntenraden, coördinatoren vrijwilligerswerk en vrijwillige bestuurders van vrijwilligersorganisaties die werkzaam zijn in de regio Zuid-Kennemerland.

Programma

Het programma vindt plaats in Haarlem en begint om 09:00. Gastspreker Annemarie van Dalen spreekt over de consequenties van de transities voor kwetsbare burgers, professionals en mantelzorgers en de zorgvernieuwing die hiervoor mogelijk is. Het is ook mogelijk om diverse workshops bij te wonen.

Aanmelden

Aan deelname zijn kosten verbonden, €50,- per persoon voor beroepskrachten van gesubsidieerde organisaties en €25,- per persoon voor niet-gesubsidieerde organisaties en vrijwilligers. Aanmelden kan via e-mail: info@vrijwilligershulp.nl of telefonisch via 023-5440240.

Deel dit bericht

Meer nieuws over