De Stichting Onderwijsgeschillen zoekt onafhankelijke voorzitters en leden voor haar nieuwe Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs (sbo) en (voortgezet) speciaal basisonderwijs ((v)so). Iets voor u?

De nieuw opgerichte commissie behandelt bezwaren van ouders en schoolbesturen over de verklaring van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van een leerling tot het sbo of het (v)so.

Meer informatie over de Commissie

Deel dit bericht

Meer nieuws over