Tweedejaars geneeskundestudenten kennis laten maken met verschillende chronisch zieke patiënten en hun patiëntenvereniging. Dit is één van de doelen van de praktijkcursus gezondheidszorg van het VU Medisch Centrum waaraan Ieder(in) in januari, samen met een vijftigtal lidorganisaties, haar medewerking heeft verleend.

De kennismaking met chronisch zieken is een onderdeel van de praktijkcursus voor tweedejaars geneeskundestudenten. Het VU Medisch Centrum verwacht van zijn toekomstig artsen dat ze weten hoe een patiënt haar gang maakt door de gezondheidszorg. En bij patiënten met een chronische ziekte ziet deze gang er vaak ingewikkeld uit.

Studenten maken tijdens deze praktijkdagen ook kennis met een zorgverzekeraar, een thuiszorgorganisatie een huisarts en een GGD-instelling.

Lange samenwerking

Het is alweer de negende keer dat Ieder(in) en voorheen de CG-Raad deze bijeenkomsten organiseert in samenwerking met het VU Medisch Centrum. In tegenstelling tot voorgaande jaren, zijn dit jaar alle 350 studenten voorgelicht. Dit vanwege het enthousiasme van de studenten voor deze leerzame bijeenkomsten, waarbij zij voor het eerst in hun opleiding kennis maken met patiënten.

Grote bereidwilligheid lidorganisaties

Dit jaar hebben maar liefst vijftig lidorganisaties hun medewerking verleend aan deze bijeenkomsten. Patiënten die zijn aangesloten bij de diverse patiëntenverenigingen, willen aankomend artsen een goed beeld geven van de mens achter de patiënt. Chronisch zieken hebben veel ervaringsdeskundigheid in en kennis van de gezondheidszorg. En zijn daarmee een volwaardig gesprekspartner.

Ieder(in) dankt alle lidorganisaties die op een fantastische wijze hebben meegewerkt en hopen op dezelfde inzet voor de praktijkcursus gezondheidszorg 2015.

Deel dit bericht

Meer nieuws over