Corona en het aftreden van het kabinet hebben ervoor gezorgd dat aanpassingen in de Participatiewet – het Breed Offensief - niet meer door de huidige Tweede Kamer worden behandeld. Dit heeft ook gevolgen voor de individuele studietoeslag voor studenten met een beperking. Deze toeslag zou vanaf 1 januari in elke gemeente leeftijdsafhankelijk worden en maximaal 300 euro per maand. Maar door het uitstel in de Tweede Kamer is dit niet doorgegaan en gaan de nieuwe regels later in.

In alle gemeenten zelfde toelage

Studenten met een beperking kunnen van hun gemeente een individuele studietoeslag krijgen. De hoogte ervan verschilde per gemeente, en varieerde van 30 euro tot 300 euro. Het was bedoeling dat de studietoeslag per 1 januari 2021 in alle gemeenten leeftijdsafhankelijk en maximaal 300 euro zou worden. Deze wijziging moest echter nog officieel worden bekrachtigd in de Tweede en Eerste Kamer. Maar omdat dit niet is gebeurd, gaat de wijziging later in.

Invoering wordt vermoedelijk 1 januari 2022

Wel heeft de staatssecretaris er bij de gemeenten in september al op aangedrongen dat ze hun beleid alvast gaan aanpassen. Maar veel gemeenten zeggen dat ze daar nog niet klaar voor zijn. Dus lijkt het erop dat de nieuwe studietoeslag pas per 1 januari 2022 ingaat. Vervelend nieuws voor studenten met een beperking, die naast hun studie geen baantje erbij kunnen doen zoals andere studenten. Ieder(in) hoopt dat gemeenten hierin toch een stap vooruit zetten richting hun burgers.

In de nieuwe regeling wordt overigens duidelijker dan voorheen beschreven voor wie de toeslag is bedoeld. De toeslag is voor mensen die “door een medische beperking naast de studie structureel niet kunnen bijverdienen.”

Deel dit bericht

Meer nieuws over